Sony Xperia E5 - Ngedit video make aplikasi Editor video

background image

Ngedit video make aplikasi Editor video

Anjeun tiasa ngedit video nu Anjeun candak make kamera. Contona, Anjeun tiasa

motong video ka panjang nu dipikahoyong atawa nyaluyukeun kagancangan video.

Sanggeus nyimpen video nu diedit, versi asli video nu teu dirobah tetap aya dina alat

Anjeun.

Pikeun motong video

1

Dina Albeum, panggihan tur ketok video nu hayang edit.

2

Ketok layar nu bade dipintonkeun di tulbar, teras ketok .

3

Upami ditaroskeun, pilih

Editor video teras pilih Potong.

4

Pikeun midanhkeun pigura pamotongan ka widang nu lian dina timeline, toel jeung

tahan tungtung pigura nu dipotong terus sered kana posisi nu dipikahoyong, terus

ketok

Terapkeun.

5

Jang nyimpen video nu tos dipotong, ketok

Simpen.

Pikeun nyetel kagancangan video

1

Dina Albeum, panggihan tur ketok video nu hayang diputer.

2

Ketok layar nu bade dipintonkeun di tulbar, teras ketok .

3

Upami ditaroskeun, pilih

Editor video teras pilih Gancang.

4

Pilih hiji pilihan, terus toel jeung tahan tungtung baris waktu terus sered kana

posisi nu dipikahoyong terus ketok

Terapkeun.

5

Jang nyimpen video nu tos diedit, ketok

Simpen.

Cara nyandak poto ti video

1

Dina Albeum, panggihan tur ketok video nu hayang diputer.

2

Ketok layar nu bade dipintonkeun di tulbar, teras ketok .

3

Upami ditaroskeun, pilih

Editor video teras pilih Néwak poto.

4

Make pitulung tanda panah, atawa ku nyered pananda dina bar kamajuan, pilih

pigura nu dipikahayang nu abde dicandak, terus ketok

Simpen.