Sony Xperia E5 - Balikan deui, ngareset and repairing

background image

Balikan deui, ngareset and repairing

Anjeun tiasa ngabalikan atawa mareuman paksa alat Anjeun dina situasi upami teu

ngarespon atawa moal balikan deui ku cara normal. Teu aya setelan atawa data pribadi

nu bakal dipupus.
Anjeun oge tiasa nga-reset alat Anjeun ka setelan pabrik asalna. Aksi ieu kadang

diperlukeun upami alat Anjeun teu berpungsi bener, tapi perlu dicatet yen upami Anjeun

hoyong nyimpen data nu penting, Anjeun kuduna nyieun cadangan data ieu heula ka

kartu memori atawa ka memori non-internal sejen. Jang inpo nu lewih lengkep, tingali

Nyieun cadangan tur ngabalikkeun eusi

dina kaca38.

Upami alat Anjeun gagal dihurungkeun atawa Anjeun hoyong nga-reset software alat,

Anjeun tiasa make Xperia™ Companion pikeun ngalereskeun alat Anjeun. Kanggo inpo

nu lain tentang cara make Xperia™ Companion, tingal

Xperia™ Companion

dina

kaca 36.

Upami Anjeun babagi alat sareng sababaraha pamake, Anjeun kudu asup jadi nu gaduh alat,

nyaeta, pamake utama, pikeun nga-reset alat ka setelan pabrik asalna.

Pikeun ngareset alat Anjeun.

Alat Anjeun bisa gagal balikan deui lamun batrena lemah. Sambungkeun alat Anjeun kana

carjer terus cobaan balikan deui.

1

Pencet jeung tahan kenop daya .

2

Di menu nu muka, ketok

Mimitian deui. Alat ngareset sacara otomatis.

Pikeun maksa alat balikan deui atawa pareum

1

Pencet jeung tahan kenop volumeu jeung kenop polumeu naek sasarengan

salami 10 detik.

2

Alat Anjeun ngageter sakali. Dumasar ka Anjeun hayang maksa alat balikan deui

atawa pareum, teruskeun lengkah-lengkah ieu.

Upami Anjeun hayang balikan deui paksa alat: Leupaskeun kenop dina titik ieu.

Alat balikan deui.

Upami anjeun hayang maksa mareuman alat: Teruskeun mencet kenop.

Saenggeus sababaraha detik, alat ngageter tilu kali teras pareum.

Pikeun ngalakukeun reset data pabrik

Samemeh Anjeun ngamimitian, pastikeun pikeun nyieun cadangan sadaya data penting nu

disimpen dina memori internal alat Anjeun ka kartu memori atawa memori non-internal. Reset

data pabrik bakal mupus sadaya data ti panyimpenan internal alat Anjeun, tur Anjeun moal

bisa ngakses payil di kartu SD Anjeun nu dienkripsi deui.

Pikeun ngahindarkeun karuksakan permanen ka alat Anjeun, ulah ngahurungkeun deui alat

Anjeun lamun prosedur reset keur dijalankeun.

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Cadangan & reset > Reset ka data pabrik.

3

Ketok

Reset telepon.

4

Upami diperlukeun, gambar pola buka konci layar Anjeun atawa tulis kecap akses

buka konci layar atawa PIN pikeun neruskeun.

5

Pikeun ngonpirmasi, ketok

Hapus sadayana.

Alat Anjeun teu dibalikkeun ka versi software samemehna ti Android™ basa Anjeun

ngalakukeun reset data pabrik.

Upami Anjeun poho kecap akses, PIN, atawa pola buka konci layar Anjeun, Anjeun tiasa make

fitur perbaikan alat dina Xperia™ Companion pikeun mupus lapisan kaamanan ieu. Anjeun

kudu nyadiakeun wincik login akun Google pikeun ngalakukeun operasi ieu. Ku cara

127

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

ngajalankeun fitur perbaikan, Anjeun masangkeun deui software kanggo alat Anjeun tur tiasa

kaleungitan sababaraha data pribadi dina proses perbaikan eta.

Cara ngalereskeun software alat make Xperia™ Companion

Samemeh ngalakukeun ngalereskeun software, pastikeun Anjeun terang ngaran pamake jeung

kecap akses Google™ Anjeun. Gumantung kana setelan kaamanan, Anjeun tiasa kudu

nuliskeun kredensial akun Anjeun supados tiasa ngamimitian deui alat saatos perbaikan

software.

Mun alat Anjeun cicing, terus mimitian deui, atawa teu ngamimitian, saenggeus Anjeun

ngapdet software Xperia™ atawa saenggeus milampah ngabenerkeun software atawa

reset data pabrik, coba pareuman paksa alat terus hurungkeun deui. Mun masih aya

misalah, pareuman paksa alat, terus milampah ngabenerkeun software ku nuturkeun

lengkah-lengkah di handap:

1

Pastikeun yen Xperia™ Companion dipasang dina PC atawa Mac

®

.

2

Buka software Xperia™ Companion dina komputer terus klik dina dina layar

utama.

3

Turutan parentah nu nembongan dina layar pikeun masang ulang software tur

ngarengsekeun perbaikan.