Sony Xperia E5 - Hantering av batteri och ström

background image

Hantering av batteri och ström

Din enhet har ett inbyggt batteri. Få ut så mycket som möjligt av det genom att hålla koll

på hur mycket ström olika program och funktioner förbrukar. Energisparfunktionerna i

bakgrunden är aktiverade som standard för att hjälpa dig minska batteriförbrukningen,

och det finns ytterligare energisparlägen som hjälper dig att minska batteriförbrukningen

ännu mer när det behövs.
Energisparfunktionerna prioriterar ned vissa enhetsfunktioner som inte är nödvändiga, till

exempel högkvalitativa bildprestanda, nätverksaktiviteter som platstjänster,

programsynkronisering och Wi-Fi-sökning i bakgrunden. Om du inte vill att ett program

ska påverkas kan du undanta det på menyn Batterioptimering. Telefonsamtal och SMS

påverkas inte.

Systemuppdateringar kan ändra vilka energisparfunktioner som är tillgängliga i enheten.

Visa batteriförbrukning, beräknad tid och energispartips

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Leta reda på och tryck på

Inställningar > Batterianvändning. En översikt visas

med batteriprocentsats och beräknad batteritid.

3

Du kan även visa en lista över funktioner och tjänster som har förbrukat batteri

sedan senaste laddningen. Tryck på ett objekt om du vill ha information om hur du

kan minska dess batteriförbrukning.

Visa appars batterianvändning

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck till på

Inställningar > Appar.

3

Välj en app och avläs batterianvändningen under

Batterianvändning.

Allmänna användningstips för att förbättra batteriets prestanda

Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

Sänk skärmens ljusstyrkenivå, se

Skärminställningar

på sidan 54.

Stäng av Bluetooth®, Wi-Fi och platstjänster när du inte behöver dessa funktioner.

Stäng av enheten eller använd flygplansläget om du befinner dig i ett område med

låg eller ingen nätverkstäckning. Annars söker enheten hela tiden efter tillgängliga

nätverk, och detta drar energi.

Använd ett Wi-Fi-nätverk istället för roaming när du är utomlands. Roaming söker

efter ditt hemnät och förbrukar extra batterikraft eftersom enheten måste överföra

med högre uteffekt, se

Wi-Fi

på sidan 44.

Ändra synkroniseringsinställningarna för e-post, kalender och kontakter, se

Synkronisera med onlinekonton

på sidan 50.

Kontrollera vilka appar som förbrukar mycket batterikraft och se energispartipsen i

enheten för dessa appar.

Ändra aviseringsnivån för en app, se

Aviseringar

på sidan 27.

Stäng av platsdelningen för en app, se

Programinställningar

på sidan 55.

Avinstallera appar du inte använder, se

Programskärmen

på sidan 23.

Använd en handsfree-enhet i original från Sony för att lyssna på musik. Handsfree-

enheter förbrukar mindre batterikraft än enhetens högtalare.

Starta om enheten då och då.

Lägga till undantag till energisparfunktioner för program

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Leta reda på och tryck på

Inställningar > Batterianvändning.

3

Tryck på och välj

Batterioptimering. En lista över appar som inte är optimerade

visas.

4

För att lägga till eller ta bort program från den här listan, tryck på

Ej optimerade >

Alla appar. Välj ett program och välj önskat alternativ.

5

Listan över program som inte optimeras uppdateras enligt dina inställningar.

Du kan även konfigurera

Batterioptimering på Appar-menyn genom att trycka på .

34

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Batterisparfunktion

Batterisparfunktionen en praktisk funktion som förlänger batteriets livslängd genom att

begränsa tjänster som förbrukar batterikraft, exempelvis vibrationer, platstjänster och de

flesta bakgrundsdata. Du kan slå på den manuellt eller ställa in den så att den slås på

automatiskt när den når en viss batterinivå. visas i statusfältet.

Batterisparfunktionen stängs av när enheten laddas.

Aktivera eller inaktivera batterisparfunktionen

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta reda på och tryck på

Inställningar > Batterianvändning.

3

Tryck på och välj

Batterisparläge.

4

Tryck på skjutreglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.
Slå på den automatiskt genom att trycka på

Aktivera automatiskt och välja önskat

alternativ.