Sony Xperia E5 - Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto

background image

Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto

Du kan redigera och använda effekter på originalfoton som du har tagit med kameran.

Du kan till exempel ändra ljuseffekterna. När du sparar det redigerade fotot finns den

ursprungliga, oförändrade versionen av fotot kvar på enheten.

Redigera ett foto

Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och

tryck sedan till på .

Beskära ett foto

1

Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och

tryck sedan till på .

2

Välj

Fotoredigerare om du uppmanas till det.

3

Tryck till på >

Beskär.

4

Tryck till på

Beskär och välj ett alternativ.

5

Om du vill justera beskärningsramen håller du beskärningsramens kant intryckt.

När cirklarna vid kanterna försvinner drar du inåt eller utåt för att ändra storleken

på ramen.

6

Om du vill ändra storlek för beskärningsramens alla sidor samtidigt håller du ett av

de fyra hörnen intryckt. När cirklarna vid kanterna försvinner drar du inåt eller utåt i

hörnet.

7

Om du vill flytta beskärningsramen till en annan del av fotot håller du ramen

intryckt och drar den till önskad plats.

8

Tryck till på .

9

Tryck till på

Spara för att spara en kopia av fotot som du har beskärt det.

Använda specialeffekter på ett foto

1

Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto och tryck

sedan på .

2

Välj

Fotoredigerare, om du uppmanas till det.

3

Tryck på , eller och välj ett alternativ.

4

Redigera fotot efter önskemål och tryck sedan på

Spara.

Lägga till en fotoram i ett foto

1

Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto och tryck

sedan på .

2

Välj

Fotoredigerare, om du uppmanas till det.

3

Tryck på och välj ett alternativ.

4

Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka på

Spara.

Justera ljusinställningarna för ett foto

1

Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck

sedan på .

2

Välj

Fotoredigerare, om du uppmanas till det.

3

Tryck på och välj ett alternativ och redigera inställningarna efter behov.

4

Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka på

Spara.

Ställa in mättnadsnivån för färger i ett foto

1

Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck

sedan på .

2

Välj

Fotoredigerare, om du uppmanas till det.

3

Tryck på och välj ett alternativ.

4

Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka på

Spara.