Sony Xperia E5 - Använda pekskärmen

background image

Använda pekskärmen

Trycka till

Öppna eller markera ett objekt.

Markera eller avmarkera en kryssruta eller ett alternativ.

Skriv in text med det virtuella tangentbordet.

Röra vid och hålla kvar

Flytta ett objekt.

Aktivera en objektspecifik meny.

Aktivera valläget, till exempel för att markera flera objekt i en lista.

Nypa ihop och dra isär

Zooma in eller ut på webbsidor, foton och kartor, och när du tar foton eller spelar in

video.

20

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Svepa

Rulla uppåt eller nedåt i en lista.

Rulla åt vänster eller åt höger, till exempel mellan startskärmsfönster.

Svep åt höger eller vänster för att visa fler alternativ

Snärta med fingret

Bläddra snabbt i till exempel en lista eller på en webbsida. Du kan stoppa rullningen

genom att trycka till på skärmen.