Sony Xperia E5 - Bakgrund och teman

background image

Bakgrund och teman

Du kan anpassa startskärmen med bakgrunder och olika teman.

26

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ändra startskärmens bakgrund

1

Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten

vibrerar.

2

Tryck till på

Bakgrunder och välj ett alternativ.

Ange ett tema

1

Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten

vibrerar.

2

Tryck på

Teman.

3

Välj ett alternativ och följ anvisningarna i enheten.

När du byter tema ändras även bakgrunden i vissa program.