Sony Xperia E5 - Datum och tid

background image

Datum och tid

Du kan ändra tid och datum på enheten.

Ange datum manuellt

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Hitta och tryck på

Inställningar > Datum och tid.

3

Dra skjutreglaget bredvid

Automatiskt datum och tid åt vänster.

4

Tryck på

Ange datum.

5

Bläddra till vänster eller höger, eller använd pilarna för att ställa in önskat datum.

6

Tryck på

OK.

Ange tiden manuellt

1

Utgå från din Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Datum och tid.

3

Dra skjutreglaget bredvid

Automatiskt datum och tid åt vänster.

4

Tryck på

Ange tid.

5

Välj relevanta värden för timme och minut.

6

Tryck på

OK.

Ställa in tidszon

1

Utgå från din Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Datum och tid.

3

Dra skjutreglaget bredvid

Automatisk tidszon åt vänster.

4

Tryck på

Välj tidszon.

5

Välj ett alternativ.