Sony Xperia E5 - Ljudvolym och inställningar

background image

Ljudvolym och inställningar

Du kan ändra volymen för aviseringar samt för musik- och videouppspelning.

Anpassa ringsignalsvolymen med volymknappen

Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Anpassa uppspelningsvolymen för media med volymknappen

Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen samtidigt som du lyssnar på musik eller

tittar på film, även när skärmen är låst.

Aktivera vibrationsläget

Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen tills

visas.

Justera volymnivåerna

1

Utgå från Startskärm och tryck på .

2

Hitta och tryck på

Inställningar > Ljud och avisering.

3

Dra volymreglagen till önskade lägen.

Du kan också trycka uppåt eller nedåt på volymknappen och sedan trycka på

för att

separat justera volymnivåerna för ringsignal, medieuppspelning och alarm.

Ställa in enheten att vibrera vid inkommande samtal

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Ljud och avisering.

3

Dra skjutreglaget bredvid

Vibrera även vid samtal åt höger.

52

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Välja en ringsignal

1

Utgå från Startskärm och tryck på .

2

Hitta och tryck på

Inställningar > Ljud och avisering > Telefonens ringsignal.

3

Välj ett alternativ från listan eller tryck på och välj en musikfil som är sparad i

enheten.

4

Bekräfta genom att trycka på

Klar.

Välja aviseringsljud

1

Utgå från Startskärm och tryck på .

2

Hitta och tryck på

Inställningar > Ljud och avisering > Aviseringsljud.

3

Välj ett alternativ från listan eller tryck på och välj en musikfil som är sparad i

enheten.

4

Bekräfta genom att trycka på

Klar.

Vissa program har sina egna specifika aviseringsljud, vilka kan markeras från

programinställningarna.

Aktivera pektoner

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Ljud och avisering > Andra ljud.

3

Dra skjutreglaget bredvid

Toner för knappsats och Ljud vid beröring åt höger.