Sony Xperia E5 - Innehåll

background image

Innehåll

Komma igång................................................................................. 6

Om den här användarhandboken........................................................6
Översikt...............................................................................................6
Montering............................................................................................7
Skärmskydd........................................................................................8
Starta enheten för första gången......................................................... 8
Varför behöver jag ett Google™-konto?.............................................. 9

Enhetssäkerhet.............................................................................11

Se till att enheten är skyddad............................................................ 11
Skärmlås...........................................................................................11
Låsa upp enheten automatiskt.......................................................... 13
SIM-kortsskydd.................................................................................17
Hitta enhetens identifieringsnummer..................................................17
Hitta en förlorad enhet ......................................................................18

Grunderna.................................................................................... 20

Använda pekskärmen....................................................................... 20
Låsa och låsa upp skärmen.............................................................. 21
Startskärm........................................................................................ 22
Programskärmen.............................................................................. 23
Navigera i program............................................................................24
Widgetar........................................................................................... 25
Genvägar och mappar...................................................................... 25
Bakgrund och teman........................................................................ 26
Ta en skärmbild.................................................................................27
Aviseringar........................................................................................ 27
Ikoner i statusfältet............................................................................ 29
Appöversikt.......................................................................................31

Batteri och underhåll.................................................................... 33

Ladda enheten..................................................................................33
Hantering av batteri och ström.......................................................... 34
Uppdatera enheten........................................................................... 35
Underhåll med en dator.....................................................................36
Lagring och minne............................................................................ 37
Säkerhetskopiera och återställa innehåll............................................ 38

Hämta program............................................................................ 42

Hämta program från Google Play™...................................................42
Hämta program från andra källor.......................................................42

Internet och nätverk..................................................................... 43

Surfa på webben...............................................................................43

2

background image

Internet- och MMS-inställningar ........................................................43
Wi-Fi................................................................................................. 44
Dela mobildataanslutningen.............................................................. 45
Kontrollera dataanvändning...............................................................47
Välja mobilnät....................................................................................48
Virtuella privata nätverk (VPN)............................................................48

Synkronisera data på enheten..................................................... 50

Synkronisera med onlinekonton........................................................ 50
Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®......................50

Grundläggande inställningar........................................................ 52

Komma åt inställningar......................................................................52
Ljudvolym och inställningar................................................................52
Stör inte-läge.................................................................................... 53
Skärminställningar............................................................................. 54
Programinställningar..........................................................................55
Återställa appar................................................................................. 56
Daydream......................................................................................... 57
Språkinställningar..............................................................................57
Datum och tid................................................................................... 58
Bättre ljud......................................................................................... 58
Flera användarkonton........................................................................59

Skriva text.................................................................................... 61

Virtuellt tangentbord.......................................................................... 61
Telefonknappsats.............................................................................. 62
Skriva text med röstinmatning........................................................... 63
Redigera text.....................................................................................63
Anpassa det virtuella tangentbordet.................................................. 64

Ringa samtal................................................................................ 66

Ringa samtal..................................................................................... 66
Ta emot samtal..................................................................................67
Pågående samtal.............................................................................. 69
Använda samtalsloggen.................................................................... 69
Vidarekoppla samtal..........................................................................70
Begränsa samtal............................................................................... 70
Flera samtal...................................................................................... 71
Konferenssamtal............................................................................... 71
Röstbrevlåda.....................................................................................72
Nödsamtal........................................................................................ 72

Kontakter......................................................................................74

Överföra kontakter............................................................................ 74
Söka efter och visa kontakter............................................................ 75
Lägga till och redigera kontakter........................................................76

3

background image

Lägga till medicinsk information och kontaktuppgifter för
nödsituationer................................................................................... 77
Favoriter och grupper........................................................................78
Skicka kontaktinformation................................................................. 79
Undvika dubbletter i applikationen Kontakter.....................................79
Säkerhetskopiera kontakter...............................................................79

Meddelanden och chatt............................................................... 81

Läsa och skicka meddelanden.......................................................... 81
Ordna meddelanden......................................................................... 82
Ringa från ett meddelande................................................................ 83
Meddelandeinställningar....................................................................83
Snabbmeddelanden och videochatt..................................................83

E-post...........................................................................................84

Ställa in e-post.................................................................................. 84
Skicka och ta emot e-postmeddelanden........................................... 84
Ordna e-postmeddelanden............................................................... 85
Inställningar för e-postkonto.............................................................. 86
Gmail™.............................................................................................87

Musik............................................................................................88

Överföra musik till enheten................................................................ 88
Lyssna på musik............................................................................... 88
Startskärmsmenyn för musik.............................................................90
Spellistor........................................................................................... 90
Dela musik........................................................................................ 91
Förstärka ljudet................................................................................. 91

FM-radio.......................................................................................92

Lyssna på radion...............................................................................92
Favoritradiokanaler............................................................................ 93
Ljudinställningar................................................................................ 93

Kamera......................................................................................... 94

Ta foton och spela in videoklipp.........................................................94
Lägga till geografiska positioner i foton..............................................95
Allmänna kamerainställningar............................................................ 95
Inställningar för stillbildskamera......................................................... 97
Inställningar för videokamera........................................................... 100

Foton och videor i Album........................................................... 102

Visa foton och videor.......................................................................102
Dela och hantera foton och videor...................................................103
Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto........................... 104
Redigera videor med redigeringsprogrammet Video........................ 104
Dölja foton och videoklipp............................................................... 105
Albummenyn på startskärmen.........................................................105

4

background image

Visa dina foton på en karta..............................................................106

Videor......................................................................................... 108

Öppna Video-appen........................................................................108
Överföra videoinnehåll till enheten....................................................109
Hantera videoinnehåll...................................................................... 109

Kommunikation.......................................................................... 110

Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter................................... 110
NFC................................................................................................ 111
Trådlös Bluetooth®-teknik...............................................................113

Smarta appar och funktioner som sparar tid åt dig................... 116

Använda enheten som plånbok....................................................... 116
News Suite......................................................................................116

Resor och kartor.........................................................................117

Använda platstjänster......................................................................117
Google Maps™ och navigering....................................................... 117
Använda datatrafik när du reser.......................................................117
Flygplansläge.................................................................................. 118

Kalender och alarmklocka..........................................................119

Kalender......................................................................................... 119
Alarm och klocka............................................................................ 119

Hjälpmedel................................................................................. 122

Förstoringsrörelser.......................................................................... 122
Stor text..........................................................................................122
Färgkorrigering................................................................................122
TalkBack......................................................................................... 122

Support and juridisk information................................................124

Supportappen.................................................................................124
Xperia™ Tips.................................................................................. 124
Hjälp i menyer och program............................................................ 124
Köra diagnostester på enheten....................................................... 124
Starta om, återställa och reparera................................................... 125
Hjälp oss förbättra vår programvara................................................ 126
Garanti, SAR och riktlinjer för användning........................................126
Återvinna enheten........................................................................... 126
Juridisk information......................................................................... 126

5