Sony Xperia E5 - Dela mobildataanslutningen

background image

Dela mobildataanslutningen

Du kan dela din mobildataanslutning med andra enheter på flera sätt:

Internetdelning med USB – dela din mobildataanslutning med en enda dator med en

USB-kabel.

Internetdelning med Bluetooth® – dela din mobildataanslutning med upp till fem andra

enheter via Bluetooth®.

Bärbar Wi-Fi hotspot – dela din mobildataanslutning samtidigt med upp till 8 andra

enheter, inklusive enheter som stöder WPS-teknik.

Dela dataanslutningen med en USB-kabel

1

Inaktivera alla anslutningar med USB-kabel till enheten.

2

Använd den USB-kabel som medföljde enheten och anslut enheten till en dator.

3

Gå till Startskärm och tryck på .

4

Leta upp och tryck på

Inställningar > Mer > Internetdelning & mobil hotspot.

5

Dra skjutreglaget bredvid

USB-delning åt höger och tryck på OK om du

uppmanas att göra det. visas i statusfältet när du har anslutits.

6

Om du vill sluta dela dataanslutningen drar du skjutreglaget bredvid

USB-delning

åt vänster eller kopplar från USB-kabeln.

Du kan inte dela din enhets dataanslutning och SD-kort via en USB-kabel samtidigt.

45

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Dela din mobildataanslutning med en annan Bluetooth®-enhet

1

Se till att din enhet och Bluetooth®-enheten har kopplats till varandra och att

mobildata är aktiverad på din enhet.

2

Din enhet: Gå till Startskärm och tryck till på .

3

Leta reda på och tryck till på

Inställningar > Mer > Internetdelning & mobil

hotspot och dra sedan skjutreglaget bredvid Internetdelning via Bluetooth åt

höger.

4

Bluetooth®-enhet: Konfigurera enheten så att den upprättar nätverksanslutningen

med användning av Bluetooth®. Om enheten är en dator, se de relevanta

anvisningarna för att slutföra konfigurationen. Om enheten körs på Android™-

operativsystemet, tryck till på inställningsikonen bredvid namnet på enheten som

den är kopplad till under

Inställningar > Bluetooth > Parkopplade enheter och

markera sedan kryssrutan

Internetåtkomst.

5

Din enhet: Vänta tills visas i statusfältet. När det visas är konfigurationen klar.

6

Om du vill sluta dela dataanslutningen, dra skjutreglaget bredvid

Internetdelning

via Bluetooth åt vänster.

Internetdelning via Bluetooth-funktionen stängs av varje gång du stänger av enheten eller

stänger av Bluetooth®-funktionen.

För mer information om parkoppling och aktivering av mobildatatrafik, se

Parkoppla enheten

med en annan Bluetooth®-enhet

på sidan 114 och

Lägga till ett virtuellt privat nätverk

sidan 48.

Använda enheten som en bärbar Wi-Fi®-hotspot

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Mer > Internetdelning & mobil hotspot.

3

Tryck på

Inst. för mobil hotspot > Konfigurera Wi-Fi-hotspot.

4

Ange informationen om

Nätverksnamn (SSID).

5

Tryck till på fältet

Säkerhet för att välja en säkerhetstyp. Skriv in ett lösenord om

det behövs.

6

Tryck på

Spara.

7

Tryck till på och dra sedan skjutreglaget bredvid

Mobil hotspot åt höger.

8

Bekräfta genom att tryck på

OK om du uppmanas att göra det. visas i

statusfältet när en bärbar Wi-Fi-hotspot är aktiv.

9

Om du vill sluta dela dataanslutningen via Wi-Fi drar du skjutreglaget bredvid

Mobil

hotspot åt vänster.

Tillåta att en enhet med WPS-stöd använder mobildataanslutningen

1

Kontrollera att enheten fungerar som en bärbar Wi-Fi-hotspot.

2

Gå till Startskärm och tryck på .

3

Leta upp och tryck på

Inställningar > Mer > Internetdelning & mobil hotspot >

Inst. för mobil hotspot.

4

Dra skjutreglaget bredvid

Möjlig att upptäcka åt höger.

5

Under

Konfigurera Wi-Fi-hotspot kontrollerar du att din bärbara hotspot är

skyddad med ett lösenord.

6

Tryck till på

WPS-tryckknapp och följ relevanta instruktioner. Alternativt kan du

trycka till på >

WPS-PIN och sedan ange den PIN-kod som visas på enheten

med WPS-stöd.

Ändra namn på eller säkra en mobil hotspot

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Mer > Internetdelning & mobil hotspot.

3

Tryck på

Inst. för mobil hotspot > Konfigurera hotspot.

4

Ange

Nätverksnamn (SSID) för nätverket.

5

Tryck till på fältet

Säkerhet för att välja en säkerhetstyp.

6

Skriv in ett lösenord om det behövs.

7

Tryck på

Spara.

46

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.