Sony Xperia E5 - Alarm och klocka

background image

Alarm och klocka

Du kan ställa in ett eller flera alarm och använda valfritt ljud som sparats på telefonen

som alarmsignal. Alarmet låter inte om enheten är avstängd.
Alarmtidsformatet som visas är samma som det format du väljer för dina allmänna

tidsinställningar, exempelvis 12 eller 24 timmar.

119

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

1

Öppna startskärmen för alarm

2

Visa en världsklocka och justera inställningarna

3

Öppna tidtagaruret

4

Öppna timern

5

Visa alternativ

6

Öppna klockans inställningar för datum och tid

7

Slå på eller stänga av ett alarm

8

Lägga till ett nytt alarm

Ställa in ett nytt alarm

1

Tryck på på startskärmen.

2

Hitta och tryck på

Klocka.

3

Tryck på .

4

Tryck på

Tid och välj önskat värde.

5

Tryck på

OK.

6

Redigera andra alarminställningar om det behövs.

7

Tryck på

Spara.

Använda snooze för ett alarm som låter

Tryck till på

Använd snooze.

Stänga av alarmet när det låter

Dra åt höger.

Du kan stänga av ett alarm som är inställt på snooze genom att dra ned statusfältet för att

öppna panelen Aviseringar och sedan trycka på .

Redigera ett befintligt alarm

1

Tryck på

Klocka på startskärmen.

2

Tryck till på

Alarm och sedan på det alarm som du vill redigera.

3

Utför önskade ändringar.

4

Tryck på

Klar.

Slå på eller stänga av ett alarm

Öppna appen Klocka och dra sedan skjutreglaget bredvid alarmet till På- eller Av-

läget.

Radera ett alarm

1

Öppna programmet Alarm och klocka och rör sedan vid och håll kvar fingret på

det alarm som du vill ta bort.

2

Tryck till på

Radera alarm och sedan på Ja.

Ställa in ljudet för ett alarm

1

Öppna appen Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill

redigera.

2

Tryck på

Alarmljud och välj ett alternativ eller tryck på och välj en musikfil.

3

Tryck på

Klar och sedan på Spara.

Mer information om hur du ändrar volymnivåerna för alarmet finns i

Ljudvolym och

inställningar

på sidan 52.

Justera volymnivån för ett alarm

1

Öppna appen Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill

redigera.

2

Dra volymreglaget under

Alarmvolym till önskad position.

3

Tryck på

Spara.

120

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ställa in ett återkommande alarm

1

Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill

redigera.

2

Tryck på

Upprepa.

3

Markera kryssrutorna för relevanta dagar och tryck sedan på

OK.

4

Tryck på

Spara.

Aktivera vibrationsfunktionen för ett alarm

1

Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill

redigera.

2

Markera kryssrutan

Vibrera.

3

Tryck på

Spara.

Ställa in sidoknapparnas beteende

1

Öppna appen Alarm och klocka och välj sedan det alarm som du vill redigera.

2

Tryck på

Sidoknappsfunktion och välj sedan önskat beteende för sidoknapparna

när du trycker på dem under alarmet.

3

Tryck på

Spara.

121

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.