Sony Xperia E5 - Allmänna kamerainställningar

background image

Allmänna kamerainställningar

Översikt över inställningar för kameraläge

Bättre autojustering

Optimera dina inställningar efter valfritt motiv.

Manuellt

Justera kamerainställningarna manuellt.

Växla mellan inspelningslägen

1

Aktivera kameran.

2

Dra på skärmen till önskat foto-/inspelningsläge.

Bättre autojustering

I läget Bättre autojustering identifieras förhållandena du arbetar i och inställningarna

justeras automatiskt så att du får bästa möjliga foto.

95

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Manuellt läge

Använd manuellt läge när du vill justera kamerainställningar manuellt när du tar foton eller

filmar video.

Spara plats

Lägg till information om geografisk plats (geotagg) i dina foton när du tar dem.

Pekläge

Identifiera ett fokusområde och rör sedan kameraskärmen med fingret. Fotot tas så fort

du släpper med fingret.

Stödlinjer

Aktivera eller inaktivera stödlinjerna i kamerasökaren.

Automatisk fotoförhandsgranskning

Du kan välja att förhandsgranska foton direkt efter att du har tagit dem.

När du tagit ett foto visas en förhandsvisning i det nedre högra hörnet av skärmen under tre sekunder.

Endast främre kameran

När du tagit ett foto med den främre kameran visas en förhandsvisning i nedre högra hörnet av skärmen

under tre sekunder.

Av

Fotot eller videoklippet sparas efter att du tog eller spelade in det, och ingen förhandsgranskning visas.

Använda volymknappen som

Du kan välja hur du vill använda volymknappen när du fotograferar.

Zoom

Använd volymreglaget för att zooma in eller ut.

Volym

Använd volymreglaget för att justera volymen.

Slutare

Använd volymreglaget för att fotografera.

Ljud

Välj att slå på eller stänga av slutarljudet.

Datalagring

Du kan välja att spara dina data antingen på ett flyttbart SD-kort eller på enhetens

internminne.

Internminne

Foton och videoklipp sparas på minnet i enheten.

SD-kort

Foton och videoklipp sparas på SD-kortet.

Snabbstart

Använd snabbstartsinställningarna och starta kameran när skärmen är låst.

Starta endast

När du dragit inåt startas huvudkameran från energisparläge.

Starta och ta bild

96

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

När du dragit inåt startas stillbildskameran från energisparläge och ett foto tas.

Starta och spela in video

När du dragit inåt startas videokameran från energisparläge och inspelningen startar.

Av

Färg och ljusstyrka

Du kan justera färg och ljusstyrka manuellt när ikonen för färg och ljusstyrka visas.

Vitbalans

Med den här inställningen, som bara är tillgänglig i kameraläget

Manuellt, justerar du

färgbalansen efter ljusförhållandena. Du kan även justera exponeringen manuellt i

intervallet -2,0 EV till +2,0 EV. Du kan exempelvis öka ljusstyrkan eller minska den totala

exponeringen genom att trycka på plus- eller minustecknen när inställningsikonen för

vitbalans visas.

Auto

Justerar färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.

Glödlampa

Justerar färgbalansen för varma ljusförhållanden, till exempel under glödlampor.

Lysrör

Justerar färgbalansen för lysrörsbelysning.

Dagsljus

Justerar färgbalansen för soliga miljöer utomhus.

Molnigt

Justerar färgbalansen för molniga förhållanden.