Sony Xperia E5 - Lägga till geografiska positioner i foton

background image

Lägga till geografiska positioner i foton

Aktivera funktionen Spara plats om du vill lägga till den ungefärliga geografiska positionen

i dina foton när du tar dem. Den geografiska platsen fastställs med hjälp av trådlösa

nätverk och/eller GPS-teknik.
När visas på kameraskärmen är Spara plats aktiverat, men den geografiska positionen

har inte hittats. När visas är Spara plats aktiverat och den geografiska positionen är

tillgänglig, och den geografiska positionen kan läggas till i fotot. Om ingen av dessa två

symboler visas är Spara plats avstängt.

Aktivera geotaggning

1

Utgå från Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Plats.

3

Tryck på av/på-knappen.

4

Aktivera kameran.

5

Tryck på .

6

Hitta

Spara plats. Dra skjutreglaget åt höger.