Sony Xperia E5 - Skicka kontaktinformation

background image

Skicka kontaktinformation

Skicka ditt visitkort

1

Utgå från din Startskärm, tryck på och tryck sedan på .

2

Tryck på

Jag själv.

3

Tryck till på och sedan på

Dela.

4

Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka en kontakt

1

Utgå från din Startskärm, tryck på och tryck sedan på .

2

Tryck till på den kontakt vars information du vill skicka.

3

Tryck till på och sedan på

Dela.

4

Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka flera kontakter samtidigt

1

Tryck till på och sedan på på Startskärm.

2

Tryck på och tryck sedan till på

Markera flera.

3

Markera de kontakter som du vill skicka eller markera alla om du vill skicka alla

kontakter.

4

Tryck till på och välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på

skärmen.