Sony Xperia E5 - Meddelandeinställningar

background image

Meddelandeinställningar

Ändra aviseringsinställningarna för meddelanden

1

Tryck på från Startskärm och hitta och tryck på .

2

Tryck på och sedan på

Inställningar.

3

Om du vill ange ett aviseringsljud trycker du på

Aviseringsljud och väljer ett

alternativ eller trycker på och väljer en musikfil som finns sparad på din enhet.

4

Bekräfta genom att trycka på

Klar.

5

För andra aviseringsinställningar drar du tillämpligt skjutreglage åt höger eller

vänster.

Slå på eller av leveransrapportfunktionen för utgående meddelanden

1

Utgå från Startskärm, tryck till på och leta sedan reda på och tryck till på .

2

Tryck till på och sedan på

Inställningar.

3

Dra skjutreglaget bredvid

Leveransrapport åt höger eller vänster.

När leveransrapportfunktionen är aktiverad visas

Skickat i de meddelanden som har levererats.