Sony Xperia E5 - Använda datatrafik när du reser

background image

Använda datatrafik när du reser

När du är utanför ditt hemnät kan du behöva använda mobildata för att koppla upp dig

mot Internet. I så fall behöver du aktivera dataroaming på enheten. Du kan ådra dig

ytterligare avgifter när du aktiverar dataroaming. Du bör ta reda på gällande avgifter för

dataöverföring före användningen.

Om du använder en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, dvs som

den primära användaren, för att kunna aktivera och inaktivera dataroaming.

117

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Aktivera dataanslutningar och roaming

1

På Startskärm trycker du till på .

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Mer > Mobila nätverk.

3

Dra skjutreglaget bredvid

Dataroaming åt höger.

Du kan inte aktivera dataroaming när mobildatatrafik är avstängd.