Sony Xperia E5 - Använda platstjänster

background image

Använda platstjänster

Med platstjänster kan program, t.ex. Kartor och kameran, använda information från

mobil- och Wi-Fi-nätverk samt GPS-information (Global Positioning System) för att

avgöra din ungefärliga plats. Om du inte har fri sikt till GPS-satelliter kan enheten avgöra

din plats med hjälp av Wi-Fi-funktionen. Och om du inte är inom räckvidd för ett Wi-Fi-

nätverk kan enheten avgöra din plats med hjälp av ditt mobilnätverk.
Du måste aktivera platstjänster för att kunna använda enheten till att ta reda på var du

befinner dig.

Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från enheten.

Aktivera eller inaktivera platstjänster

1

Utgå från Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Plats och tryck sedan på på/av-

växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera platstjänster.

Förbättra GPS-precision

När du använder GPS-funktionen på enheten för första gången kan det ta några minuter

innan din position beräknats. Bistå sökningen genom att se till att du kan se himlen. Stå

stilla och täck inte över GPS-antennen (det markerade området på bilden). GPS-signaler

kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål, t.ex.

byggnader och berg. Om platsen inte har hittats inom några minuter kan du prova att

förflytta dig till en annan plats.