Sony Xperia E5 - Konferenssamtal

background image

Konferenssamtal

I ett konferenssamtal eller flerpartssamtal kan du föra ett samtal med två eller flera andra

personer samtidigt.

Kontakta nätoperatören för detaljer om antalet deltagare som kan läggas till i ett

konferenssamtal.

71

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ringa ett konferenssamtal

1

Tryck på under ett pågående samtal. Samtalsloggen visas.

2

Tryck på för att visa knappsatsen.

3

Slå numret till den andra deltagaren och tryck på . Den första deltagaren

parkeras tillfälligt.

4

Om du vill lägga till den andra deltagaren i samtalet och starta konferensen trycker

du på .

5

Om du vill lägga till fler deltagare i samtalet upprepar du de relevanta stegen ovan.

Skapa ett privat samtal med en deltagare i ett konferenssamtal

1

Under ett pågående konferenssamtal trycker du på

Hantera konferens.

2

Tryck på telefonnumret för den deltagare som du vill ha ett privat samtal med.

3

Om du vill avsluta det privata samtalet och gå tillbaka till konferenssamtalet trycker

du på .

Avsluta en deltagare i ett konferenssamtal

1

Under ett pågående konferenssamtal trycker du till på

Hantera konferens.

2

Tryck på bredvid den deltagare som du vill avsluta.

Avsluta ett konferenssamtal

Tryck på under konferenssamtalet.