Sony Xperia E5 - Vidarekoppla samtal

background image

Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla samtal till någon annan, t.ex. till ett annat telefonnummer, en annan

enhet eller till en svarstjänst.

Vidarekoppla samtal

1

Utgå från Startskärm och tryck på .

2

Hitta och tryck på

Inställningar > Samtal.

3

Tryck på

Vidarekoppling och välj ett alternativ.

4

Ange det nummer till vilket du vill vidarekoppla samtalen och tryck på Aktivera.

Stänga av vidarekoppling

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Samtal > Vidarekoppling.

3

Välj ett alternativ och tryck sedan till på

Inaktivera.