Sony Xperia E5 - Redigera text

background image

Redigera texten manuellt om det behövs.

Öppna tangentbordet och ange text manuellt genom att trycka till på

.

Redigera text

Du kan välja, klippa ut, kopiera och klistra in text medan du skriver. Du öppnar

redigeringsalternativen genom att trycka till två gånger på den inskrivna texten.

Redigeringsalternativen blir då tillgängliga via ett programfält.

Programfältet

Beroende på den valda texten är följande åtgärder tillgängliga:

Klipp ut

Kopiera

Klistra in

Dela

Markera allt

Alternativet

Klistra in visas endast när du har sparat text i urklipp.

63

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Markera text

1

Peka på ett ord för att markera det.

2

Du kan dra i flikarna på båda sidor av det markerade ordet om du vill välja mer

text.

Redigera text

1

Tryck två gånger på den inskrivna texten för att öppna appfältet.

2

Välj den text som du vill redigera och använd sedan appfältet för att göra önskade

ändringar.