Sony Xperia E5 - Använda enheten som plånbok

background image

Använda enheten som plånbok

Du kan använda enheten för att betala för varor utan att behöva använda din verkliga

plånbok och du kan hantera alla betalningstjänster du har upprättat på enheten på ett

ställe. Kom ihåg när du gör en betalning att aktivera NFC-funktionen innan rör vid en

kortläsare med enheten. Mer information om NFC finns i

NFC

på sidan 111.

Mobila betalningstjänster kanske inte finns tillgängliga i alla regioner.

Hantera betalningstjänster

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Tryck och betala. En lista med

betalningstjänster visas.

3

Hantera betalningstjänsten efter behov, till exempel ändra din

standardbetalningstjänst.