Sony Xperia E5 - Juridisk information

background image

Juridisk information

Sony F3311/F3313

Den här användarhandboken publiceras av Sony Mobile Communications Inc. eller dess lokala dotterbolag utan

några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a.

typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av

Sony Mobile Communications Inc. när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att

tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte

säkert att den faktiska enheten avbildas.
Alla produkt- och företagsnamn som omnämns häri är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina

respektive ägare. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen

beviljas häri förbehålles. Mer information finns på

www.sonymobile.com/us/legal/.

Tjänster och appar från tredje part kan beskrivas i den här användarhandboken. Användningen av sådana appar

och tjänster kan kräva separat registrering hos den andra leverantören, och andra användningsvillkor kan gälla. Om

du använder appar via en annan leverantörs webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och

sekretesspolicy före användningen. Sony garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra

tjänster från andra leverantörer.
Du kan använda den mobila enheten för att hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll, t.ex. ringsignaler.

Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte

begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, är helt och hållet ansvarig för

extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobila enhet. Innan du använder sådant innehåll

måste du kontrollera att din användning av innehållet är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony garanterar

inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga

126

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på

ett felaktigt sätt.
Mer information finns på

www.sonymobile.com.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution

av sådan teknik som inte har med den här produkten att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.
Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sina

immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. I den här enheten används WMDRM-programvara för att få åtkomst

till WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRM-programvaran inte kan skydda innehållet kan innehållsägarna begära

att Microsoft återkallar programvarans funktion att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat

innehåll. Det här återkallandet påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll

accepterar du att Microsoft kan leverera en återkallningslista tillsammans med licenserna. Innehållsägarna kan kräva

att du uppgraderar WMDRM för att få tillgång till deras innehåll. Om du nekar till en uppgradering kommer du inte åt

innehåll som kräver uppgraderingen.
Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC och ger en konsument rätt att,

för privat och icke-kommersiell användning, (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-

video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkoda MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en

konsument i privat eller icke-kommersiellt syfte och/eller som införskaffats från en videoleverantör som har MPEG

LA:s tillstånd att distribuera video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för

annan användning. Ytterligare information inklusive bestämmelser gällande användning i marknadsföringssyfte,

internt eller kommersiellt bruk samt licensiering kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se

www.mpegla.com. Teknik för

kodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.
SONY MOBILE ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGON FORM AV FÖRLUST, RADERING ELLER ÖVERSKRIVNING AV

PERSONLIGA DATA ELLER FILER SOM ÄR LAGRADE PÅ ENHETEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL

KONTAKTER, LÅTAR OCH BILDER) TILL FÖLJD AV UPPDATERINGAR AV ENHETEN MED NÅGON AV DE

METODER SOM BESKRIVS I DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN ELLER DOKUMENTATIONEN. UNDER INGA

OMSTÄNDIGHETER ÄR SONY MOBILE ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST

SKADOR, FÖRLUSTER ELLER ÅTGÄRDSORSAKER (OAVSETT OM DE HAR SIN GRUND I AVTALSBROTT ELLER

SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERLÅTENHET ELLER

ANNAT) SOM ÖVERSTIGER DET FAKTISKA BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR ENHETEN.
© 2016 Sony Mobile Communications Inc.
Med ensamrätt.

127

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.