Sony Xperia E5 - Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®

Om företaget använder ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto kan du få åtkomst till

företagskontots e-postmeddelanden, avtalade tider i kalendern och kontakter direkt på

enheten. Efter installationen kan du hitta din information i programmen

E-post, Kalender

och

Kontakter.

Konfigurera ett Exchange ActiveSync-konto för synkronisering

1

Se till att du har domän- och serverinformationen från företagets

nätverksadministratör till hands.

2

Utgå från Startskärm och tryck på .

3

Tryck på

Inställningar > Konton och synkronisering > Lägg till konto > Exchange

ActiveSync.

4

Ange din e-postadress och ditt lösenord för företaget.

5

Tryck på

Nästa. Enheten börjar hämta kontoinformationen. Om det misslyckas

kan du ange domän- och serverinformationen för kontot manuellt och sedan

trycka på

Nästa.

6

Tryck på

OK om du vill tillåta att företagsservern styr enheten.

7

Välj en synkroniseringsmetod, ett synkroniseringsintervall och vilka data du vill

synkronisera med enheten, till exempel kontakter och kalenderposter.

8

Tryck på

Nästa och välj sedan typ av avisering för ny e-post.

9

Tryck på

Nästa igen. Skriv ett namn för företagskontot och tryck på Avsluta

konfigurationen.

10

Om du uppmanas att göra det aktiverar du enhetsadministratören så att

företagsservern kan ställa in vissa säkerhetsregler, t.ex. för att inaktivera

röstinspelning och använda lagringskryptering. Om du inte gör det misslyckas

kontokonfigurationen.

När du ändrar inloggningslösenordet för ett EAS-konto på datorn måste du logga in igen på

EAS-kontot på enheten.

50

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ändra inställningarna för ett Exchange Active Sync-konto

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Tryck till på

E-post och sedan på .

3

Tryck till på

Inställningar, välj ett EAS-konto och ändra sedan inställningarna för

EAS-kontot som du vill.

Ange ett synkroniseringsintervall för ett EAS-konto

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Tryck till på

E-post och sedan på .

3

Tryck till på

Inställningar och välj ett EAS-konto.

4

Tryck till på

Kontrollfrekvens > Kontrollfrekvens och markera ett intervallalternativ.

Ta bort ett Exchange ActiveSync-konto

1

I Startskärm trycker du på >

Inställningar > Konton och synkronisering.

2

Tryck på

Exchange ActiveSync och välj det EAS-konto som du vill ta bort.

3

Tryck på och sedan på

Ta bort konto.

4

Tryck på

Ta bort konto igen för att bekräfta.

51

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.