Sony Xperia E5 - Synkronisera med onlinekonton

background image

Synkronisera med onlinekonton

Synkronisera enheten med kontakter, e-post, kalenderhändelser och annan information

från onlinekonton, till exempel e-postkonton som Gmail™ och Exchange ActiveSync,

Facebook™, Flickr™ och Twitter™. Du kan synkronisera data automatiskt för sådana

konton genom att aktivera autosynkronisering. Eller också kan du synkronisera varje

konto manuellt.

Konfigurera ett onlinekonto för synkronisering

1

Utgå från Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Konton och synkronisering > Lägg till konto och välj det

konto som du vill lägga till.

3

Följ anvisningarna för att skapa ett konto, eller logga in om du redan har ett konto.

Synkronisera manuellt med ett onlinekonto

1

I Startskärm trycker du på >

Inställningar > Konton och synkronisering.

2

Tryck på namnet på det konto du vill synkronisera med. En lista med objekt som

kan synkroniseras med kontot visas.

3

Tryck på Av/På-knappen bredvid de objekt du vill synkronisera.

Ta bort ett onlinekonto

1

I Startskärm trycker du på >

Inställningar > Konton och synkronisering.

2

Tryck på namnet på det konto du vill ta bort.

3

Tryck på och sedan på

Ta bort konto.

4

Tryck på

Ta bort konto igen för att bekräfta.