Sony Xperia E5 - ช่วยเราในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเรา

background image

ช่วยเราในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเรา

คุณสามารถเปิดใช้การส่งข้อมูลการใช้จากอุปกรของคุณ เพื่อให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ Sony สามารถรับรายงานข้อผิด

พลาดที่ไม่ทราบสาเหตุและสถิติที่ช่วยเราในการปรับปรุงซอร์ฟแวร์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้ไม่มีข้อมูลส่วนตัว

การอนุญาตให้ส่งข้อมูลการใช้งาน

1

จากหน้าจอ หน้าจอหลัก ให้แตะที่

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > เกี่ยวกับแท็บเล็ต > การตั้งค่าข้อมูลการใช้งาน

3

กา

ส่งข้อมูลการใช้งาน ช่องเครื่องหมาย หากยังไม่ได้เลือก

4

แตะ

ยอมรับ