Sony Xperia E5 - การเริ่มใช้งานอุปกรณ์เป็นครั้งแรก

background image

การเริ่มใช้งานอุปกรณ์เป็นครั้งแรก

ขอแนะนําให้ชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อย 30 นาทีก่อนเริ่มเปิดอุปกรณ์เป็นครั้งแรก คุณสามารถใช้อุปกรณ์ได้ขณะที่ชาร์จ

โปรดดู

การชาร์จอุปกรณ์ในหน้า34

ครั้งแรกที่เริ่มใช้อุปกรณ์ คู่มือการตั้งค่าจะช่วยในการกําหนดการตั้งค่าพื้นฐาน ปรับแต่งค่าส่วนบุคคลของอุปกรณ์ และ

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี (เช่น บัญชี Google™)

หากต้องการเปิดอุปกรณ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จอย่างน้อย 30 นาทีก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก

9

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

1

กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ จนกว่าอุปกรณ์สั่น

2

ป้อนหมายเลข PIN ของ SIM การ์ด เมื่อมีข้อความแจ้งเตือน แล้วแตะ

3

รอสักครู่เพื่อให้อุปกรณ์เริ่มต้นทํางาน

คุณจะได้รับ PIN ของ SIM การ์ดจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ แต่คุณสามารถเปลี่ยนได้จากเมนูการตั้งค่าในภายหลัง หาก

ต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดขณะป้อนหมายเลข PIN ของ SIM การ์ด ให้แตะ

การปิดอุปกรณ์

1

กดปุ่ม ค้างไว้จนกว่าเมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น

2

ในเมนูตัวเลือก ให้แตะ

ปิดเครื่อง

อาจใช้เวลาสักพักกว่าที่อุปกรณ์จะปิดระบบ