Sony Xperia E5 - พื้นหลังและธีม

background image

พื้นหลังและธีม

คุณสามารถปรับหน้าจอหลักตามสไตล์ของคุณได้โดยใช้วอลเปเปอร์และธีมต่างๆ

27

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอเริ่มต้น

1

แตะที่ว่างบน หน้าจอหลัก ของคุณค้างไว้จนกระทั่งอุปกรณ์สั่น

2

แตะ

ภาพพื้นหลัง และเลือกตัวเลือก

การตั้งค่าธีม

1

แตะที่ว่างบน หน้าจอหลัก ของคุณค้างไว้จนกระทั่งอุปกรณ์สั่น

2

แตะ

ธีม

3

เลือกตัวเลือกและและทําตามคําแนะนําในอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อคุณเปลี่ยนธีม พื้นหลังอาจเปลี่ยนไปด้วยในบางโปรแกรม