Sony Xperia E5 - หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูล

background image

หน่วยความจําและที่เก็บข้อมูล

อุปกรณ์ของคุณมีตัวเลือกหน่วยความจําและที่เก็บข้อมูลหลายอย่าง

ที่เก็บข้อมูลภายใน จะมีขนาดประมาณ

16 GB ซึ่งใช้เป็นที่เก็บเนื้อหาที่ดาวน์โหลดหรือโอน รวมทั้งใช้เก็บการตั้งค่าและข้อมูลส่วนตัว

ตัวอย่างของข้อมูลที่เก็บไว้ในที่จัดเก็บภายใน ได้แก่ การตั้งปลุก การตั้งค่าเสียงและภาษา อีเมล บุ๊กมาร์ก เหตุการณ์ในปฏิทิน ภาพถ่าย

วิดีโอ และเพลง

คุณสามารถใช้ การ์ดหน่วยความจํา แบบถอดได้ที่มีความจุสูงสุด

128 GB เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ ไฟล์สื่อและแอปบางแอป (พร้อม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) สามารถย้ายไปยังหน่วยความจําประเภทนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ที่เก็บข้อมูลภายใน ส่วนแอปบางประเภท เช่น แอปกล้องสามารถ

บันทึกข้อมูลไปยังการ์ดหน่วยความจําได้โดยตรง

หน่วยความจําแบบไดนามิก (RAM) จะมีขนาดประมาณ

1.5 GB และไม่สามารถใช้เก็บข้อมูลได้ RAM ใช้สําหรับจัดการแอพพลิเคชั่นที่ใช้งาน

อยู่และระบบปฏิบัติการ

คุณอาจต้องซื้อการ์ดหน่วยความจําแยกต่างหาก

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หน่วยความจําในอุปกรณ์ Android โดยดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสําหรับอุปกรณ์ของคุณที่

www.sonymobile.com/support/

การเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจํา

หน่วยความจําในอุปกรณ์ของคุณอาจมีข้อมูลเต็มหลังการใช้งานตามปกติ หากอุปกรณ์ของคุณเริ่มทํางานช้าลง หรือ

แอปพลิเคชันปิดทํางานทันที คุณควรตรวจสอบดังต่อไปนี้:

พื้นที่เก็บข้อมูลภายในเครื่องต้องมีเหลืออยู่มากกว่า

500 MB เสมอ

ปิดแอปพลิเคชันที่เปิดทิ้งไว้และไม่ใช้งาน

ล้างหน่วยความจําแคชของทุกแอปพลิเคชัน

ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดและไม่ใช้งาน

ย้ายแอปพลิเคชันไปยังการ์ดหน่วยความจํา หากที่เก็บข้อมูลภายในเต็ม

โอนภาพถ่าย วิดีโอและเพลงจากหน่วยความจําภายในไปยังการ์ดหน่วยความจํา

หากอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถอ่านเนื้อหาในการ์ดหน่วยความจํา คุณอาจจําเป็นต้องฟอร์แมตการ์ดใหม่ โปรดทราบ

ว่าเนื้อหาทั้งหมดในการ์ดจะถูกลบเมื่อคุณฟอร์แมต

หากคุณใช้อุปกรณ์นี้ร่วมกับผู้ใช้อื่น ๆ คุณต้องล็อกอินในฐานะเจ้าของซึ่งเป็นผู้ใช้หลัก เพื่อสามารถทํากิจกรรมบางอย่างได้ เช่น การ

โอนข้อมูลไปยังการ์ดหน่วยความจําและการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจํา

วิธีดูสถานะหน่วยความจํา

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > ที่เก็บข้อมูลและความจํา

38

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีการดูจํานวน RAM ที่ว่างและที่ใช้ไป

1

จาก หน้าจอหลัก แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > แอปพลิเคชัน

วิธีการล้างหน่วยความจําแคชสําหรับแอปพลิเคชันทั้งหมด

1

แตะ จาก หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > ที่เก็บข้อมูลและความจํา

3

แตะ แล้วแตะ

การตั้งค่าขั้นสูง > ที่เก็บข้อมูล > ที่เก็บข้อมูลภายใน จากนั้นค้นหาและแตะ ข้อมูลใน

แคช > ตกลง

เมื่อคุณล้างหน่วยความจําแคช ข้อมูลหรือการตั้งค่าที่สําคัญจะไม่หายไป

วิธีโอนไฟล์สื่อไปยังการ์ดหน่วยความจํา

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่การ์ดหน่วยความจําเข้ากับอุปกรณ์แล้ว

2

แตะ จาก หน้าจอหลัก

3

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > ที่เก็บข้อมูลและความจํา > โอนข้อมูล

4

ทําเครื่องหมายประเภทไฟล์ที่คุณต้องการโอนไปยังการ์ดหน่วยความจํา

5

แตะ

โอน

วิธีการสั่งให้แอพพลิเคชั่นและการบริการหยุดทํางาน

1

จาก หน้าจอหลัก แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > แอปพลิเคชัน

3

เลือกแอพพลิเคชั่นหรือบริการที่ต้องการ จากนั้นแตะ

บังคับหยุด > ตกลง

วิธีฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจํา

1

แตะ จาก หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > ที่เก็บข้อมูลและความจํา

3

แตะ แล้วแตะ

การตั้งค่าขั้นสูง > ที่เก็บข้อมูล > การ์ด SD > จากนั้นแตะ การตั้งค่า > รูปแบบ > ลบ

และฟอร์แมต

เนื้อหาทั้งหมดในการ์ดหน่วยความจําจะลบออกไปเมื่อคุณฟอร์แมต โปรดตรวจสอบว่าคุณได้สํารองข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการเก็บไว้

ก่อนฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจํา สํารองข้อมูลได้โดยคัดลอกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสํารอง

ข้อมูลด้วยแอปพลิเคชัน Xperia™ Backup & restore ของ Xperia™ในหน้า40

Smart Cleaner

เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ด้วย

โปรแกรมทําความสะอาดอัจฉริยะ โดยเพิ่มประสิทธิภาพของที่เก็บข้อมูลและ

หน่วยความจําได้โดยอัตโนมัติตามความถี่ในการใช้แอป

วิธีเปิดหรือปิด Smart Cleaner

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > ที่เก็บข้อมูลและความจํา

3

แตะแถบเลื่อนข้าง

โปรแกรมทําความสะอาดอัจฉริยะ

และสามารถแก้ไข คัดลอก หรือลบไฟล์ด้วยตัวเอง หรือไปที่ ตั้งค่า > ที่เก็บข้อมูลและความจํา > > ขั้นสูง > ที่เก็บข้อมูล >

สํารวจ