Sony Xperia E5 - TalkBack

background image

TalkBack

Ang TalkBack ay isang serbisyo ng screen reader para sa mga user na may kapansanan

sa paningin. Gumagamit ang TalkBack ng sinasalitang feedback upang maglarawan ng

anumang mga kaganapan o pagkilos na isinasagawa sa iyong Android device.

Inilalarawan ng TalkBack ang user interface at nagbabasa ito ng mga error sa software,

mga notification at mga mensahe.

132

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Para mapagana ang TalkBack

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pagiging maa-access > TalkBack.

3

Tapikin ang switch sa pag-on/pag-off at pagkatapos ay tapikin ang

OK.

Para mabago ang mga kagustuhan sa pananalita, feedback at pag-touch para sa TalkBack,

tapikin ang

Mga Setting.

Kapag napagana mo na ang feature, maglulunsad kaagad ang TalkBack ng isang tutorial.

Para makalabas sa tutorial, tapikin ang pindutan na

Lumabas nang dalawang beses.

Para ma-disable ang TalkBack

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin nang dalawang beses ang .

2

Hanapin at tapikin nang dalawang beses ang

Mga Setting > Pagiging maa-

access> TalkBack.

3

Tapikin nang dalawang beses ang switch sa pag-on/pag-off, at pagkatapos ay

tapikin nang dalawang beses ang

OK.

133

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.