Sony Xperia E5 - Airplane mode

background image

Airplane mode

Sa Airplane mode, ang network at radio transceivers ay naka-off upang pigilan ang

paggambala sa sensitibong kagamitan. Gayunpaman, maaari ka pa ring maglaro,

makinig sa musika, manood ng mga video at iba pang nilalaman, hangga't ang lahat ng

nilalamang ito ay naka-save sa iyong memory card o panloob na imbakan. Maaari ka ring

paalalahanan ng mga alarma, kung ginawang aktibo ang mga alarma.

Binabawasan ang pagkonsumo sa baterya ang paggamit ng Airplane mode.

Upang i-on ang Airplane mode

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting.

3

I-drag ang slider sa tabi ng

Airplane mode patungo sa I-on.

128

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.