Sony Xperia E5 - Mga pangkalahatang setting ng camera

background image

Mga pangkalahatang setting ng camera

Pangkalahatang-ideya sa mga setting ng mode ng pagkuha

Superior na auto

I-optimize ang iyong mga setting upang umakma sa anumang eksena.

Manu-mano

Manu-manong ayusin ang mga setting ng camera.

Upang magpalipat-lipat sa pagitan ng mga mode ng pagkuha

1

I-aktibo ang camera.

2

I-swipe ang screen sa gustong mode sa pagkuha.

102

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Superior auto

Inaalam ng Superior auto mode ang mga kundisyon sa paligid kung saan kumukuha ka

ng mga litrato at awtomatiko nitong ina-adjust ang mga setting upang matiyak na

makukuha mo ang pinakamagagandang larawan na posible.

Mode na manu-mano

Gamitin ang Mode na manu-mano kapag gusto mong manu-manong i-adjust ang mga

setting ng iyong camera para sa pagkuha ng mga larawan at video.

I-save ang lokasyon

Magdagdag ng impormasyon ng geographical na lokasyon (geotag) sa iyong mga

larawan kapag kinuha mo ang mga ito.

Pagkuha sa pamamagitan ng pagpindot

Tukuyin ang partikular na lugar ng focus, at pagkatapos ay i-touch ang screen ng camera

gamit ang iyong daliri. Kukuha kaagad ng larawan sa sandaling alisin mo ang iyong daliri.

Mga grid line

Piliing i-on o i-off ang ang mga grid line sa iyong camera viewfinder.

Auto photo preview

Mapipili mong mag-preview ng mga larawan pagkatapos mo mismong kunan ang mga

ito.

I-on

Pagkatapos mong kumuha ng litrato, lalabas ang isang preview nito sa kanang sulok sa ibaba ng screen

nang 3 segundo.

Camera sa harap lang

Pagkatapos mong kumuha ng litrato gamit ang camera sa harap, lalabas ang isang preview nito sa kanang

sulok sa ibaba ng screen nang 3 segundo.

I-off

Sine-save ang larawan o video matapos mo itong kunan at walang mga preview na lumalabas.

Gamitin ang Volume key bilang

Maaari mong piliin kung paano mo gustong gamitin ang volume key kapag kumukuha ng

mga litrato.

Zoom

Gamitin ang volume key upang mag-zoom in o out.

Volume

Gamitin ang mga volume key upang i-adjust ang volume.

Shutter

Gamitin ang mga volume key upang kumuha ng mga litrato.

Tunog

Maaari mong piliing i-on o i-off ang tunog ng shutter.

Imbakan ng data

Maaari mong piliing i-save ang iyong data maaaring sa isang naaalis na SD card man o

sa internal storage ng iyong device.

Panloob na storage

Sine-save ang mga litrato o video sa memory ng device.

SD card

103

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Sine-save ang mga litrato o video sa SD card.

Mabilis na paglunsad

Gamitin ang mga setting ng Mabilis na paglunsad para ilunsad ang camera kapag naka-

lock ang screen.

Ilunsad lamang

Pagkatapos mong i-drag papasok ang , ilulunsad ang pangunahing camera mula sa sleep mode.

Ilunsad at kuhanan

Pagkatpaos mong i-drag papasok ang , malulunsad ang still camera mula sa sleep mode at makakakuha
ng larawan.

Ilunsad at i-record ang video

Pagkatapos mong i-drag papasok ang , malulunsad ang video camera mula sa sleep mode at
magsisimulang mag-record.

I-off

Kulay at liwanag

Maaari mong i-adjust ang kulay at liwanag nang manu-mano kapag ipinapakita ang icon

ng setting ng kulay at liwanag .

White balance

Ang setting na ito, na available lang sa

Manu-mano capturing mode, ay nag-a-adjust sa

balanse ng kulay ayon sa mga kundisyon ng liwanag. Maaari mo ring i-adjust ang

exposure nang manu-mano sa range na -2.0 EV hanggang +2.0 EV. Halimbawa, maaari

mong dagdagan ang liwanag ng imahe o bawasan ang kabuuang exposure sa

pamamagitan ng pagtapik sa kontrol na plus o minus kapag ipinapakita ang icon ng

setting ng white balance .

Auto

Awtomatikong ina-adjust ang balanse ng kulay upang umakma sa mga kundisyon ng liwanag.

Incandescent

Ina-adjust ang balanse ng kulay para sa mga warm lighting na kundisyon, gaya ng sa ilalim ng mga light

bulb.

Fluorescent

Ina-adjust ang balanse ng kulay para sa liwanag ng fluorescent.

Maaraw

Ina-adjust ang balanse ng kulay para sa maaraw na mga kundisyon sa labas.

Maulap

Ina-adjust ang balanse ng kulay para sa maulap na kalangitan.