Sony Xperia E5 - Pagdadagdag ng mga heyograpikong posisyon sa iyong mga larawan

background image

Pagdadagdag ng mga heyograpikong posisyon sa iyong mga

larawan

I-enable ang function na I-save ang lokasyon upang idagdag ang tinatantiyang

heyograpikong lokasyon sa mga larawan kapag kinukunan mo ang mga iyon. Natutukoy

ang heyograpikong lokasyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga wireless network

at/o teknolohiyang GPS.
Kapag lumitaw sa screen ng camera ang , naka-on ang Pagse-save ng lokasyon ngunit

hindi nakita ang pangheyograpikong posisyon. Kapag lumitaw ang , naka-on ang

Pagse-save ng lokasyon at available ang pangheyograpikong lokasyon upang

madagdag sa iyong larawan ang heyograpikong lokasyon. Kapag walang lumabas sa

dalawang simbolong ito, naka-disable ang Pagse-save ng lokasyon.

Upang i-on ang geotagging

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Tapikin ang

Mga setting > Lokasyon.

3

Tapikin ang switch sa pag-on/pag-off.

4

I-aktibo ang camera.

5

Tapikin ang .

6

Hanapin ang

I-save ang lokasyon I-drag ang slider pakanan.