Sony Xperia E5 - Gmail™‎

background image

Gmail™

Kung mayroon kang Google™ account, magagamit mo ang application na Gmail™

upang magbasa at sumulat ng mga mensaheng email.

1

Tingnan ang isang listahan ng lahat ng Gmail account at folder

2

Maghanap ng mga mensaheng email

3

Listahan ng mga mensaheng email

4

Sumulat ng mensaheng email

Upang matuto nang higit pa tungkol sa Gmail™

Kapag nakabukas ang Gmail application, i-drag ang kaliwang gilid ng screen

patungo sa kanan, pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

Tulong.

93

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.