Sony Xperia E5 - Pag-set up ng email

background image

Pag-set up ng email

Gamitin ang application na email sa iyong device upang magpadala at makatanggap ng

mga mensaheng email sa pamamagitan ng iyong mga email account. Maaari kang

magkaroon ng isa o ilang email account sa parehong pagkakataon, kasama ang mga

pangkumpanyang Microsoft Exchange ActiveSync account.

Upang mag-set up ng email account

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Email.

3

Sundin ang mga tagubilin na lalabas sa screen upang kumpletuhin ang setup.

Para sa ilang serbisyo sa email, maaaring kailanganin mong makipag-contact sa service

provider ng iyong email para sa impormasyon sa detalyadong mga setting para sa email

account.

Para magdagdag ng karagdagang email account

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Email.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga Setting > Magdagdag ng account.

4

Ipasok ang email address at password, pagkatapos ay tapikin ang

Susunod.

Kung hindi awtomatikong mada-download ang mga setting para sa email

account, manu-manong kumpletuhin ang pag-setup.

5

Kapag tapos ka na, tapikin ang

Susunod.