Sony Xperia E5 - Mga setting ng Internet at MMS

background image

Mga setting ng Internet at MMS

Para makapagpadala ng mga multimedia message o ma-access ang Internet kapag

walang available na Wi-Fi network, mayroon ka dapat gumaganang koneksyon sa mobile

data na may mga tamang setting ng Internet at MMS (Multimedia Messaging Service).

Narito ang ilang tip:

Para sa karamihan ng mga mobile network at operator, ang mga setting ng Internet at

MMS ay pauna nang naka-install sa iyong device. Maaari mong simulang gamitin ang

Internet at magpadala kaagad ng mga multimedia message.

Posibleng i-download ang mga setting na ito sa pamamagitan ng Wi-Fi.

Maaari kang manu-manong magdagdag, magbago o magtanggal ng mga setting ng

Internet at MMS sa iyong device anumang oras. Kung hindi mo sinasadyang mabago o

matanggal ang isang setting ng Internet o MMS, i-download muli ang mga setting ng

Internet at MMS.

Kung hindi mo ma-access ang Internet sa pamamagitan ng mobile network o kung hindi

gumagana ang multimedia messaging, kahit na na-download na nang matagumpay sa

iyong device ang mga setting ng Internet at MMS, sumangguni sa mga tip sa

troubleshooting sa iyong device sa

www.sonymobile.com/support/

para sa mga isyu sa

saklaw ng network, mobile data at MMS.

Kung nakaaktibo ang Battery saver para makatipid ng baterya, hihinto ang lahat ng

trapiko ng mobile data kapag naka-off ang screen. Kung magdudulot ito ng mga

problema sa koneksyon, subukang ibukod sa pagkaka-pause ang ilang application at

serbisyo, o pansamantalang ideaktibo ang Battery saver.

Kung gumagamit ka ng device na may maraming user, ang may-ari o pangunahing user

lang ang makakapag-download ng mga setting ng Internet at messaging mula sa menu

ng Mga Setting, pero malalapat sa lahat ng user ang mga na-download na setting.

Upang i-download ang mga setting ng Internet at MMS

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Pag-download ng setting.

3

Tapikin ang

Tanggapin. Kapag matagumpay nang na-download ang mga setting,

lalabas ang sa status bar at awtomatikong nao-on ang trapiko ng mobile data.

Kung hindi ma-download ang mga setting sa iyong device, tingnan ang lakas ng signal ng

iyong mobile network. Lumipat sa isang lokasyong walang mga harang o lumapit sa isang

bintana at pagkatapos ay subukang muli.

47

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang manu-manong magdagdag ng mga setting ng Internet at MMS

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Mga mobile network.

3

Tapikin ang

Mga Access Point Name > .

4

Tapikin ang

Pangalan at magpasok ng ninanais na pangalan.

5

Tapikin ang

APN at ipasok ang pangalan ng access point.

6

Ipasok ang lahat ng iba pang kinakailangang impormasyon. Kung hindi mo alam

kung anong impormasyon ang kinakailangan, makipag-ugnayan sa iyong network

operator para sa higit pang mga detalye.

7

Kapag tapos ka na, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

I-SAVE.

8

Upang piliin ang APN na kakadagdag mo lang, tapikin ang radio button sa tabi ng

pangalan ng APN. Sa sandaling napili na, ang APN na ito ang nagiging default na

APN para sa mga serbisyo ng Internet at MMS.

Upang tingnan ang na-download na mga setting ng Internet at MMS

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang

Mga Setting > Higit pa > Mga mobile network.

3

Tapikin ang

Mga Access Point Name.

4

Upang tumingin pa ng mga detalye, tapikin ang alinman sa mga available na item.

Kung mayroon kang ilang available na koneksyon, ang aktibong network connection ay

isasaad ng minarkahang button .