Sony Xperia E5 - Pagbabahagi sa iyong koneksyon ng data sa mobile

background image

Pagbabahagi sa iyong koneksyon ng data sa mobile

Maraming paraan kung paano mo maaaring ibahagi ang iyong koneksyon ng data sa

mobile sa iba pang mga device:

Pag-tether sa USB – ibahagi ang iyong koneksyon ng data sa mobile sa isang computer

gamit ang isang USB cable.

Pag-tether sa Bluetooth® – ibahagi ang iyong koneksyon ng data sa mobile sa

hanggang libang iba pang device sa pamamagitan ng Bluetooth®.

Portable na Wi-Fi hotspot – ibahagi ang iyong koneksyon ng data sa mobile nang sabay-

sabay sa hanggang 8 iba pang device, kabilang ang mga device na may suprta sa

teknolohiyang WPS.

Upang ibahagi ang iyong koneksyon ng data gamit ang isang USB cable

1

Ideaktibo ang lahat ng koneksyon sa USB cable sa iyong device.

2

Gamit ang USB cable na kasama ng iyong device, ikonekta ang iyong device sa

isang computer.

3

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

4

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot.

5

I-drag pakanan ang slider sa tabi ng

USB tethering, pagkatapos ay tapikin ang

OK kung may prompt. Ipapakita ang sa status bar sa sandaling makakonekta

ka.

6

Upang ihinto ang pagbabahagi ng iyong koneksyon ng data, i-drag pakaliwa ang

slider sa tabi ng

USB tethering o idiskonekta ang USB cable.

Hindi mo maibabahagi ang koneksyon ng data ng iyong telepono at SD card sa USB cable

nang magkasabay.

Upang ibahagi ang iyong koneksyon sa mobile data sa isa pang Bluetooth® device

1

Tiyaking nakapares ang iyong device at ang Bluetooth® device sa isa't isa at

nakaaktibo ang trapiko ng mobile data sa iyong device.

2

Iyong device: Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot at

pagkatapos ay i-drag ang slider sa tabi ng

Pag-tether ng Bluetooth pakanan.

4

Bluetooth® device: I-set up ang device upang makuha nito ang koneksyon sa

network gamit ang Bluetooth®. Kung ang device ay isang computer, sumangguni

sa mga may kinalamang tagubilin upang kumpletuhin ang setup. Kung gumagamit

ang device ng Android™ operating system, tapikin ang icon ng mga setting sa

tabi ng pangalan ng device na kung saan ito nakapares sa ilalim ng

Mga Setting >

Bluetooth > Mga ipinares na device, pagkatapos ay markahan ang checkbox na

Access sa internet.

5

Iyong device: Hintaying lumabas ang sa status bar. Kapag lumabas na ito,

kumpleto na ang setup.

6

Upang huminto sa pagbabahagi sa iyong koneksyon sa mobile data, i-drag ang

slider sa tabi ng

Pag-tether ng Bluetooth pakaliwa.

Ino-off ang function na

Pag-tether ng Bluetooth sa tuwing io-off mo ang iyong device o io-off

ang function ng Bluetooth®.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagpapares at pag-o-on sa trapiko ng mobile

data, tingnan ang

Upang ipares ang iyong device sa isa pang Bluetooth® device

sa page

na 124 at

Upang magdagdag ng virtual na private network

sa page na 53.

50

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang gamitin ang iyong device bilang isang portable Wi-Fi® hotspot

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot.

3

Tapikin ang

Mga setting ng portable hotspot > I-configure ang Wi-Fi hotspot.

4

Ipasok ang impormasyon ng

Pangalan ng network (SSID).

5

Upang pumili ng uri ng seguridad, tapikin ang field na

Seguridad. Kung

kailanganin, magpasok ng password.

6

Tapikin ang

I-save.

7

Tapikin ang at i-drag pakanan ang slider sa tabi ng

Portable hotspot.

8

Kung may prompt, tapikin ang

OK upang kumpirmahin. Lalabas ang sa status

bar sa sandaling maging aktibo ang portable Wi-Fi hotspot.

9

Upang ihinto ang pagbabahagi ng iyong koneksyon ng data sa pamamagitan ng

Wi-Fi, i-drag pakaliwa ang slider sa tabi ng

Portable hotspot.

Upang payagan ang isang device na may suporta sa WPS na gamitin ang iyong

koneksyon ng data sa mobile

1

Siguraduhing gumagana ang iyong device bilang isang portable na Wi-Fi hotspot.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot >

Mga setting ng portable hotspot.

4

I-drag ang slider pakanan sa tabi ng

Katuklas-tuklas.

5

Sa ilalim ng

I-configure ang Wi-Fi hotspot, siguraduhing na-secure ng password

ang iyong portable na hotspot.

6

Tapikin ang

Push Button ng WPS, pagkatapos ay sundin ang mga nauugnay na

tagubilin. Bilang alternatibo, tapikin ang >

Entry ng PIN ng WPS, pagkatapos ay

ipasok ang PIN na lumalabas sa device na may suporta sa WPS.

Upang muling pangalanan o i-secure ang iyong portable na hotspot

1

Sa

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot.

3

Tapikin ang

Mga setting ng portable hotspot > I-configure ang hotspot.

4

Ipasok ang

Pangalan ng network (SSID) para sa network.

5

Upang pumili ng uri ng seguridad, tapikin ang field na

Seguridad.

6

Kung kinakailangan, magpasok ng password.

7

Tapikin ang

I-save.