Sony Xperia E5 - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Gamitin ang Wi-Fi upang mag-surf sa Internet, mag-download ng mga application, o

magpadala at makatanggap ng mga email. Kapag nakakonekta ka na sa isang Wi-Fi

network, tatandaan ng iyong device ang network at awtomatikong kokonekta rito sa

susunod na pumasok ka sa sakop nito.
Hinihiling ng ilang Wi-Fi network na mag-log in ka sa isang web page bago ka

magkaroon ng access. Makipag-ugnayan sa naaangkop na administrator ng Wi-Fi

network para sa higit pang impormasyon.
Maaaring bukas o secure ang mga available na Wi-Fi network:

Ang mga bukas na network ay isinasaad ng sa tabi ng pangalan ng Wi-Fi network.

Ang mga naka-secure na network ay isinasaad ng sa tabi ng pangalan ng Wi-Fi

network.

Hindi lumalabas ang ilang Wi-Fi network sa listahan ng mga available na network dahil hindi

bino-broadcast ng mga iyon ang pangalan ng kanilang network (SSID). Kung alam mo ang

pangalan ng network, maaari mo itong manu-manong idagdag sa iyong listahan ng mga

available na Wi-Fi network.

Upang i-on o i-off ang Wi-Fi

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Wi-Fi.

3

Tapikin ang slider upang i-enable o i-disable ang Wi-Fi.

Maaaring umabot nang ilang segundo bago ma-enable ang Wi-Fi.

Upang awtomatikong kumonekta sa isang Wi-Fi network

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Wi-Fi.

3

Tapikin ang slider upang i-on ang

Wi-Fi. Ipinapakita ang lahat ng available na Wi-Fi

network.

4

Tapikin ang isang Wi-Fi network upang kumonekta roon. Para sa mga na-secure

na network, ipasok ang nauugnay na password. Ang ay ipinapakita sa status

bar kapag nakakonekta ka na.

Upang maghanap ng mga bagong available na network, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin

ang

I-refresh. Kung hindi ka matagumpay na makakonekta sa isang Wi-Fi network,

48

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

sumangguni sa nauugnay na mga tip para sa troubleshooting para sa iyong device sa

www.sonymobile.com/support/

.

Upang manu-manong magdagdag ng Wi-Fi network

1

Sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Wi-Fi.

3

Tapikin ang >

Magdagdag ng network.

4

Ipasok ang impormasyon ng

Pangalan ng network (SSID).

5

Upang pumili ng uri ng seguridad, tapikin ang field na

Seguridad.

6

Kung kinakailangan, magpasok ng password.

7

Upang mag-edit ng ilang advanced na opsyon gaya ng mga setting ng proxy at IP,

markahan ang checkbox ng

Mga advanced na opsyon at pagkatapos ay i-edit ito

ayon sa iyong kagustuhan.

8

Tapikin ang

I-save.

Makipag-ugnayan sa administrator ng iyong Wi-Fi network upang makuha ang network SSID

at password.

Pagpapalakas sa signal ng Wi-Fi

May ilang bagay kang magagawa upang palakasin ang signal ng Wi-Fi:

Ilapit pa ang iyong device sa access point ng Wi-Fi.

Ilayo ang access point ng Wi-Fi mula sa anumang mga potensyal na harang o

interference.

Huwag takpan ang lugar ng antenna ng Wi-Fi sa iyong device (ang naka-highlight na

lugar sa larawan).

Mga setting ng Wi-Fi

Kapag nakakonekta ka sa isang Wi-Fi network o kapag may available na mga Wi-Fi

network sa iyong lugar, maaari mong tingnan ang status ng mga network na ito. Maaari

mo ring paganahin ang iyong device na ipagbigay-alam sa iyo kung may na-detect na

open Wi-Fi network.

Upang paganahin ang mga pagpapaalam sa Wi-Fi

1

I-on ang Wi-Fi kung hindi pa ito naka-on.

2

Sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Wi-Fi.

4

Tapikin ang >

Advanced.

5

I-drag pakanan ang slider sa tabi ng

Abiso sa network.

Upang tingnan ang detalyadong impormasyon tungkol sa nakakonektang Wi-Fi

network

1

Sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Wi-Fi.

3

Tapikin ang Wi-Fi network kung saan ka kasalukuyang nakakonekta. Ipinapakita

ang detalyadong impormasyon ng network.

Para makita ang MAC address para sa iyong device

1

Sa

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Wi-Fi.

3

Tapikin ang . Ang

MAC address ay ipinapakita sa listahan.

49

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.