Sony Xperia E5 - Maraming user account

background image

Maraming user account

Sumusuporta ang iyong device ng maraming user account upang makapag-log in ang

iba't ibang user nang magkakahiwalay sa device at magamit ito. Mainam na gumagana

ang maraming user account sa mga sitwasyon kung saan ang iba't ibang miyembro ng

pamilya at grupo ay palagiang naghihiraman ng iisang device. Maaaring magkaroon ng

iba't ibang home screen, wallpaper at pangkalahatang setting pati na rin ang hiwalay na

mga hiwalay na naa-access na application imbakan ng memory para sa mga file gaya ng

musika at mga litrato.
Kung may taong gustong pansamantalang makigamit ng iyong device, maaari mong

ilipat ang iyong device sa guest mode at magpagana ng guest account para sa user na

ito. Sa guest mode, magsisimula ang device bilang bagong system na may app na naka-

preinstall lang. Sa sandaling tapos nang gamitin ng iyong bisita ang iyong device, maaari

mong burahin ang session nang sa gayon ay makapagsimula nang bago ang susunod

mong bisita.
Ang user na magse-setup ng device sa unang pagkakataon ang nagiging may-ari ng

device. Ang may-ari ay ang administrator o pangunahing user. Hindi maaaring tanggalin

ang account ng may-ari ngunit maaaring tanggalin ng may-ari ang anumang mga

karagdagang account ng user. Maaari kang magdagdag ng maximum na tatlong regular

na account ng user. Naka-pre-install ang account ng bisita at hindi ito maaaring

tanggalin.

Ang ilang tampok ay maaaring available lang sa may-ari. Halimbawa, ang may-ari lang ang

makaka-access sa external SD card.

Paggamit ng madaming user account

Upang magdagdag ng regular na user account

1

Tiyaking naka-log in ka bilang may-ari, iyon ay, ang user na nag-set up sa device

sa unang pagkakataon.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Mga User > Magdagdag ng user.

4

Tapikin ang

OK. Nagawa na ang bagong account.

5

Tapikin ang

I-SET UP NGAYON. Magla-lock ang screen at lalabas ang isang icon

na kumakatawan sa bagong user na idinagdag sa kanang sulok sa itaas.

6

I-unlock ang screen sa pamamagitan ng pag-swipe pakaliwa o pataas.

7

Sundin ang mga tagubilin sa screen upang i-set up ang account para sa user.

Sa mga pagkakataon kung saan gusto ng taong gumagamit sa bagong account na i-set up

ang account pero hindi siya available sa panahong iyon, maaari mong tapikin ang

HINDI

NGAYON sa hakbang 5. Kapag handa na ang user, maaari nilang piliin ang Mga User sa ilalim

ng

Mga setting at tingnan ang bagong account, na lalabas bilang Bagong user. Tapikin lang

ang account at sundin ang mga tagubilin upang tapusin ang pag-set up dito.

Maaari ka ring magdagdag ng regular na user account mula sa status bar sa anumang screen.

I-drag lang ang status bar pababa at tapikin ang icon ng user, pagkatapos ay tapikin ang

Magdagdag ng user.

Upang i-aktibo ang user account ng bisita

1

Tiyaking naka-log in ka bilang may-ari, ibig sabihin, ang user na nag-set up sa

device sa unang pagkakataon.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Mga User > Bisita.

Maaari mo ring i-aktibo ang user acount ng bisita mula sa status bar sa anumang screen. I-

drag lang ang status bar pababa gamit ang dalawang daliri at tapikin ang icon ng user,

pagkatapos ay tapikin ang

Magdagdag ng bisita.

64

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang lumipat sa pagitan ng maraming user account

1

Upang tingnan ang listahan ng mga user, i-drag ang status bar pababa gamit ang

dalawang daliri, pagkatapos ay tapikin ang icon ng user sa kanang itaas ng

screen.

2

Tapikin ang icon na kumakatawan sa account ng user na gusto mong lipatan.

Lumalabas ang lock screen para sa user account na iyon.

Kapag lumipat ka sa account ng bisita, tapikin ang

Magsimula sa umpisa kung gusto mong

linisin ang nakaraang sesyon o tapikin ang

Oo, magpatuloy upang ipagpatuloy ang nakaraang

sesyon.

Maaaring i-set ng bawat user ang sarili nilang lock screen. Tingnan ang

Lock ng screen

sa

pahina ng 11.

Upang payagan ang isang regular na user na tumawag at gumamit ng SMS

1

Tiyaking naka-log in ka bilang may-ari.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Mga User.

4

Tapikin ang sa tabi ng pangalan ng nauugnay na user, pagkatapos ay i-drag

pakanan ang slider sa tabi ng

I-on pagtawag sa telepono at SMS.

Upang payagan ang guest user na tumawag

1

Tiyaking naka-log in ka bilang may-ari.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Mga User.

4

Tapikin ang sa tabi ng

Bisita, pagkatapos ay i-drag pakanan ang slider sa tabi

ng

I-on ang mga pagtawag sa telepono.

Upang magtanggal ng regular na user account mula sa iyong device

1

Tiyaking naka-log in ka bilang may-ari.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Mga User.

4

Tapikin ang sa tabi ng pangalan ng user na gusto mong tanggalin, pagkatapos

ay tapikin ang

Alisin ang user > Tanggalin .

Upang i-clear ang data ng sesyong guest

1

Tiyaking naka-log in ka sa account ng bisita.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Mga User.

4

Hanapin at tapikin ang

Alisin ang bisita.

5

Tapikin ang

Alisin.

Magagawa mo ring i-clear ang session ng bisita mula sa status bar sa anumang screen basta

naka-log in ka sa account ng bisita. I-drag lang ang status bar pababa gamit ang dalawang

daliri at tapikin ang icon ng user, pagkatapos ay tapikin ang

Alisin ang bisita.

Mga setting para sa maraming user account

May tatlong magkakaibang uri ng mga setting sa mga device na may maraming user:

Mga setting na maaaring baguhin ng sinumang user at nakakaapekto sa lahat ng user.

Ang ilang halimbawa ay ang wika, Wi-Fi, Airplane mode, NFC at Bluetooth®.

Mga setting na nakakaapekto sa isang account lang. Ang ilang halimbawa ay ang

awtomatikong pagsi-sync ng data, lock ng screen, iba't ibang account na nadagdag at

wallpaper.

Ang ilang setting ay nakikita lang ng may-ari at nakakaapekto sa lahat ng user,

halimbawa, mga setting ng VPN.

65

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.