Sony Xperia E5 - Pag-e-edit ng teksto

background image

Pag-e-edit ng teksto

Maaari kang pumili, mag-cut, kumopya at mag-paste ng teksto habang nagsusulat ka.

Maa-access mo ang mga opsyon sa pag-e-edit sa pamamagitan ng pagtapik sa

ipinasok na teksto nang dalawang beses. Magiging available ang mga opsyon sa pag-e-

edit sa pamamagitan ng isang application bar.

Application bar

Available ang mga sumusunod na pagkilos sa napiling teksto:

Kunin

Kopyahin

I-paste

Ibahagi

Piliin lahat

Lumalabas lang ang opsyong

I-paste kapag mayroon kang naka-save na teksto sa clipboard.

68

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang pumili ng text

1

Tapikin nang matagal ang isang salita upang i-highlight ito.

2

Maaari mong i-drag ang mga tab sa parehong gilid ng naka-highlight na salita

upang pumili ng higit pang text.

Upang mag-edit ng text

1

Tapikin nang dalawang beses ang isang salita upang lumabas ang application bar.

2

Piliin ang text na gusto mong i-edit, pagkatapos ay gamitin ang application bar

upang gawin ang mga gusto mong pagbabago.