Sony Xperia E5 - Pagpe-personalize sa on-screen keyboard

background image

Pagpe-personalize sa on-screen keyboard

Kapag nagpapasok ng text gamit ang on-screen keyboard, maa-access mo ang mga

setting ng isang keyboard at iba pang mga setting ng pag-input ng text na tumutulong

sa iyong, halimbawa, mag-set ng mga opsyon para sa mga wika sa pagsusulat,

paghuhula ng text at pagwawasto. Maaari kang makakuha ng mga iminungkahing salita

para sa isang wika nang paisa-isa sa pamamagitan ng pagde-deactivate sa tampok na

Smart language detection.
Maaaring gamtin ng keyboard ng text na isinulat mo sa pagmemensahe at iba pang mga

application para malaman ang iyong istilo ng pagsusulat. Mayroon ding Gabay sa pag-

personalize na magpapaliwanag sa iyo ng mga pinakapangunahing setting para

makapagsimula ka kaagad. Maaari mong piliing gamitin ang iba pang mga keyboard at

magpalit-palit ng mga keyboard. Halimbawa, maaari mong piliin ang Xperia® Chinese

keyboard o ang Xperia® Japanese keyboard.

Para i-access ang mga setting ng on-screen keyboard

1

Kapag nagpasok ka ng teksto gamit ang on-screen keyboard, tapikin ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting ng keyboard at baguhin

ang mga setting ayon sa gusto mo.

3

Upang magdagdag ng wika sa pagsusulat para sa pag-input ng teksto, tapikin

ang

Pagsusulat ng mga wika at markahan ang mga may kaugnayang checkbox.

Upang baguhin ang mga setting ng pagmungkahi ng salita

1

Kapag nagpasok ka ng teksto gamit ang on-screen keyboard, tapikin ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting ng keyboard > Mga

suhestiyon ng salita.

3

Pumili ng opsyon.

Upang baguhin ang wika sa pagsusulat gamit ang nasa screen na keyboard

Available lang ang feature na ito kung nagdagdag ka ng higit sa isang wika ng input at naka-off

ang feature na Mahusay na pagtukoy ng wika, o kasama sa mga wikang pinili mo ang mga

wikang hindi Latin.

Kapag nagpasok ka ng text gamit ang nasa screen na keyboard, tapikin ang icon

ng wika sa pagsusulat upang magpalit-palit ng mga napiling wika sa pagsusulat.

Halimbawa, tapikin ang hanggang sa lumabas ang gustong wika sa pagsusulat.

Upang baguhin ang Gamitin ang aking mga setting ng estilo ng pagsusulat

1

Kapag nagpasok ka ng teksto gamit ang on-screen keyboard, tapikin ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting ng keyboard > Gamitin

ang aking writing style at pumili ng opsyon.

Upang baguhin ang setting ng Mahusay na pagtukoy ng wika

Upang gamitin ang Mahusay na pag-detect ng wika, dapat pumli ng mahigit sa isang wika sa

Pagsusulat ng mga wika. Gayundin, tandaan na mga wikang gumagamit lang ng Latin na

alpabeto ang sinusuportahan.

69

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

1

Kapag ipinakita ang on-screen keyboard, tapikin ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting ng keyboard .

3

Upang i-aktibo o ideaktibo ang Smart na function ng pagkilala ng wika, i-drag ang

slider sa tabi ng

Smart na pagkilala ng wika patungo sa posisyong naka-on o

naka-off.

Upang pumili ng uri ng layout ng keyboard

Maaaring hindi available ang iba't ibang uri ng layout para sa on-screen keyboard para sa lahat

ng wika ng pagsusulat. Maaari kang pumili ng ibang layout ng keyboard para sa bawat wika ng

pagsusulat.

1

Kapag nagpasok ka ng teksto gamit ang on-screen keyboard, tapikin ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting ng keyboard.

3

Tapikin ang

Pagsusulat ng mga wika, at pagkatapos ay tapikin ang sa tabi ng

isang wika ng pagsusulat.

4

Pumili ng uri ng layout ng keyboard

5

Tapikin ang

OK upang kumpirmahin.

Upang pumili ng ibang keyboard

1

Kapag naglagay ka ng text gamit ang nasa screen na keyboard, tapikin ang

sa

kanang bahagi ng screen sa ibaba.

2

Pumili ng opsyon.

Upang magpagana ng higit pang opsyon ng keyboard, tapikin ang

Higit na keyboard,

pagkatapos ay i-drag pakanan ang mga naaangkop na slider.

70

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.