Sony Xperia E5 - Pagbabasa at pagpapadala ng mga mensahe

background image

Pagbabasa at pagpapadala ng mga mensahe

Ipinapakita ng application na Pagmensahe ang iyong mga mensahe bilang mga pag-

uusap, na nangangahulugang magkakasamang nakagrupo ang lahat ng mensahe

patungo at mula sa isang partikular na tao.

Nag-iiba-iba ang bilang ng character na maaari mong i-send sa isang mensahe depende sa

operator at wika na ginagamit mo. Ang maximum na laki ng multimedia message, kung saan

kasama ang laki ng mga idinagdag na media file, ay depende rin sa operator. Makipag-

ugnayan sa iyong network operator para sa higit pang impormasyon.

1

Bumalik sa listahan ng mga pag-uusap

2

Tumawag sa nagpadala ng mensahe

3

Tumingin ng higit pang mga opsyon

4

Mga mensaheng ipinadala o natanggap

5

Magpadala ng nakumpletong mensahe

6

Magdagdag ng mga attachment

Upang gumawa at magpadala ng mensahe

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang .

3

Ipasok ang pangalan o numero ng telepono ng tatanggap, o iba pang

impormasyon sa pakikipag-ugnayan na na-save mo tungkol sa tatanggap,

pagkatapos ay piliin ito mula sa listahan na lalabas. Kung ang tatanggap ay hindi

nakalista bilang isang contact, ipasok ang numero ng tatanggap nang manu-

mano.

4

Kung gusto mong magpadala ng panggrupong mensahe, ulitin ang pamamaraang

inilarawan sa itaas para magdagdag ng higit pang mga tatanggap.

5

Tapikin ang

Magsulat ng mensahe at ipasok ang iyong text message.

6

Kung gusto mong magdagdag ng attachment, piliin ang nauugnay na opsyon sa

attachment.

7

Upang ipadala ang mensahe, tapikin ang .

Kung lumabas ka sa isang mensahe bago ito ipadala, mase-save ito bilang isang draft. Nata-

tag ang usapan gamit ang salitang

Draft:.

86

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang basahin ang natanggap na mensahe

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang nais na usapan.

3

Kung hindi pa nada-download ang mensahe, tapikin ang mensahe.

Ang lahat ng natanggap na mensahe ay sine-save bilang default sa memory ng device.

Upang tumugon sa mensahe

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang pag-uusap na naglalaman ng mensahe.

3

Ipasok ang iyong tugon at tapikin ang .

Upang mag-forward ng mensahe

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang pag-uusap na naglalaman ng mensaheng gusto mong i-forward.

3

I-touch at tagalan ang mensahe na gusto mong i-forward, pagkatapos ay tapikin

ang

Magpasa ng mensahe.

4

Ilagay ang pangalan o numero ng telepono ng tatanggap, o iba pang

impormasyon sa contact na iyong na-save tungkol sa tatanggap, pagkatapos ay

pumili mula sa listahang lalabas. Kung hindi nakalista ang tatanggap bilang isang

contact, manu-manong ilagay ang numero ng tatanggap.

5

I-edit ang mensahe, kung kinakailangan, pagkatapos ay tapikin ang .

Upang mag-save ng file na laman ng natanggap na mensahe

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Kung hindi pa nada-download ang mensahe, tapikin ang mensahe.

3

I-touch at tagalan ang file na gusto mong i-save, pagkatapos ay piliin ang ninanais

na opsyon.