Sony Xperia E5 - Pangkalahatang-ideya

background image

Pangkalahatang-ideya

6

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

1. Ilaw ng pagcha-charge/pagpapaalam
2. Headset jack
3. Proximity/Light sensor
4. Ear speaker
5. Lens ng camera sa harap
6. Volume/Zoom key
7. Power key
8. Pangunahing loudspeaker
9. Port ng charger/USB cable
10. Lugar ng Wi-Fi /Bluetooth/GPS antenna

11. Lens ng pangunahing camera
12. Ilaw ng pangunahing camera
13. Pangalawang mikropono
14. Takip ng slot ng nano SIM/Memory

card
15. Lugar ng pag-detect ng NFC™