Sony Xperia E5 - Pagtanggap ng mga tawag

background image

Pagtanggap ng mga tawag

Kung makakatanggap ka ng papasok na tawag kapag nasa sleep mode ang device o

naka-lock ang screen, magbubukas ang application ng telepono sa fullscreen na format.

Kung makakatanggap ka ng papasok na tawag kapag aktibo ang screen, ipapakita ang

papasok na tawag bilang isang heads-up na notification, ibig sabihin, nasa isang naka-

minimize na window na nagpo-float sa ibabaw ng anumang screen na nakabukas.

Kapag may dumating na ganoong notification, maaari mong piliing sagutin ang tawag at

buksan ang screen ng application na telepono, o maaari mong tanggihan ang tawag at

manatili sa kasalukuyang screen.

Upang sumagot ng papasok na tawag kapag hindi aktibo ang screen

I-drag ang pakanan.

Upang sagutin ang isang papasok na tawag kapag aktibo ang screen

Sa heads-up na notification na lalabas sa itaas ng screen, tapikin ang

SAGUTIN.

Sa halip na sagutin ang tawag, maaari kang pumunta sa screen ng pangunahing application

ng telepono sa pamamagitan ng pagtapik sa itaas na bahagi ng window ng heads-up na

notification. Gamit ang paraang ito, makakakuha ka ng higit pang mga opsyon upang

pamahalaan ang tawag. Halimbawa, maaari kang magpasyang tanggihan ang tawag gamit

ang isang mensahe o i-forward ang tawag sa answering machine.

Upang tanggihan ang isang papasok na tawag kapag hindi aktibo ang screen

Kapag may pumasok na tawag, i-drag ang pakaliwa.

Upang tanggihan ang isang papasok na tawag kapag aktibo ang screen

Sa floating notification na lalabas sa itaas ng screen, tapikin ang

TANGGIHAN.

Sa halip na tanggihan ang tawag, maaari kang pumunta sa pangunahing screen ng

application ng telepono sa pamamagitan ng pagtapik sa itaas na bahagi ng floating na

window ng notification. Gamit ang paraang ito, magkakaroon ka ng mas maraming opsyong

pamahalaan ang tawag. Halimbawa, maaari mong pagpasyahang tanggihan ang tawag sa

pamamagitan ng isang mensahe.

Upang i-mute ang ringtone para sa isang papasok na tawag

Kapag natanggap mo ang tawag, pindutin ang volume key.

Paggamit sa answering machine

Maaari mong gamitin ang application na answering machine sa iyong device upang

sumagot ng mga tawag kapag abala ka o may hindi ka nasagot na tawag. Maaari mong

paganahin ang function ng awtomatikong pagsagot at tukuyin kung ilang segundo

72

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

maghihintay bago awtomatikong masagot ang mga tawag. Maaari ka ring manu-

manong magruta ng mga tawag sa answering machine kapag masyado kang abala

upang sagutin ang mga ito. At direkta mong maa-access sa iyong device ang mga

mensaheng iniwan sa iyong answering machine.

Bago gamitin ang answering machine, dapat kang magrekord ng mensahe ng pagbati.

Upang magrekord ng mensahe ng pagbati para sa answering machine

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag > Xperia™ Answering Machine >

Mga Pagbati.

3

Tapikin ang

Mag-record ng bagong pagbati at sundin ang mga tagubilin sa

screen.

Upang paganahin ang awtomatikong pagsagot

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag > Xperia™ Answering Machine.

3

I-drag pakanan ang slider sa tabi ng

Answering Machine.

Kung hindi ka magse-set ng agwat ng panahon para sa awtomatikong pagsagot ng mga

tawag, gagamitin ang default na halaga.

Upang mag-set ng agwat ng panahon para sa awtomatikong pagsagot

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag > Xperia™ Answering Machine.

3

Tapikin ang

Sagutin pagkatapos ng.

4

I-adjust ang oras sa pamamagitan ng pag-scroll pataas at pababa.

5

Tapikin ang

Tapos na.

Upang magpasa ng papasok na tawag sa answering machine.

Kapag may pumasok na tawag, tapikin ang

Mga pagpipilian ng tugon,

pagkatapos ay piliin ang

Tanggi gamit Answering Machine.

Kapag may pumasok na tawag, maaari mo ring hintaying lumipas ang preset na time delay

para awtomatikong kunin ng answering machine ang tawag.

Upang pakinggan ang mga mensahe sa answering machine

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag > Xperia™ Answering Machine >

Mga Mensahe.

3

Piliin ang voice message na gusto mong pakinggan.

Magagawa mo ring pakinggan ang mga mensahe sa answering machine nang direkta mula sa

talaan ng tawag sa pamamagitan ng pagtapik sa .

Pagtanggi sa isang tawag gamit ang isang text message

Maaari mong tanggihan ang isang tawag gamit ang isang text message. Kapag

tinanggihan mo ang isang tawag gamit ang naturang mensahe, awtomatikong ipapadala

ang mensahe sa tumatawag at iiimbak sa pag-uusap sa contact sa Pagmemensahe.
Makakapili ka sa ilang paunang tinukoy na mensaheng available sa iyong device, o

maaari kang gumawa ng bagong mensahe. Maaari ka ring gumawa ng sarili mong mga

naka-personalize na mensahe sa pamamagitan ng pag-edit sa mga paunang tinukoy na

mensahe.

Upang tanggihan ang isang tawag gamit ang isang text message kapag hindi aktibo

ang screen

1

Kapag may dumating na papasok na tawag, tapikin ang

Mga pagpipilian ng

tugon.

2

Pumili ng paunang tinukoy na mensahe o tapikin ang

Magsulat bago mensahe.

73

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang tanggihan ang isang tawag gamit ang isang text message kapag aktibo ang

screen

1

Kung may dadating na tawag, tapikin ang itaas na bahagi ng floating na window

ng notification kung saan lumalabas ang numero ng telepono o pangalan ng

contact.

2

Tapikin ang

Mga pagpipilian ng tugon.

3

Pumili ng paunang tinukoy na mensahe o tapikin ang

Magsulat bago mensahe.

Upang tanggihan ang isang pangalawang tawag gamit ang isang text message

1

Kapag nakarinig ka ng paulit-ulit na mga beep habang nasa tawag, tapikin ang

Mga pagpipilian ng tugon.

2

Pumili ng paunang tinukoy na mensahe o tapikin ang

Magsulat bago mensahe.

Upang i-edit ang text message na ginagamit upang tanggihan ang isang tawag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag > Mabibilis na Tugon.

3

Tapikin ang mensaheng gusto mong i-edit, pagkatapos ay gawin ang mga

kinakailangang pagbabago.

4

Tapikin ang

OK.