Sony Xperia E5 - Mga Notification

background image

Mga Notification

Ipinapagbigay-alam sa iyo ng mga pagpapaalam ang mga pangyayari tulad ng mga

bagong mensahe at mga pagpapaalam sa kalendaryo pati na rin ang mga aktibidad na

kasalukuyang isinasagawa tulad ng pag-download ng mga file. Lumalabas ang mga

pagpapaalam sa sumusunod sa lugar:

Ang status bar

Ang Panel ng pagpapaalam

Ang lock screen

Upang buksan o isara ang Panel ng notification

1

Upang buksan ang Notification panel, i-drag ang status bar pababa.

2

Upang isara ang Notification panel, i-drag ang panel pataas.

29

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang aksyunan ang isang notification mula sa panel ng Notification

Tapikin ang notification.

Upang balewalain ang isang abiso mula sa Panel ng abiso

Ilagay ang iyong daliri sa isang notification at mag-flick pakaliwa o pakanan.

Upang mag-palaki ng isang pagpapaalam sa panel ng Notification

I-drag ang pagpapaalam pababa.

Hindi lahat ng pagpapaalam ay maaaring palakihin.

Upang i-clear ang lahat ng pagpapaalam mula sa panel ng Notification

Tapikin ang

.

Upang aksyunan ang isang notification mula sa screen ng lock

Tapikin nang dalawang beses ang notification.

Upang mag-dismiss ng isang notification mula sa lock screen

Ilagay ang iyong daliri sa notification at mag-flick pakaliwa o pakanan.

Upang magpalaki ng isang notification sa lock screen

I-drag ang pagpapaalam pababa.

Hindi lahat ng pagpapaalam ay maaaring palakihin.

Pamamahala ng mga notification sa screen ng lock

Maaari mong i-set up ang iyong device upang ang mga napiling notification lang ang

ipapakita sa iyong screen ng lock. Maaari mong gawing naa-access ang lahat ng

notification at mga content nito, itago ang mga sensitibong content para sa lahat ng

notification o mga partikular na app, o piliing ganap nang hindi magpakita ng anumang

mga notification.

Upang piliin ang mga notification na ipapakita sa lock screen

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tunog at notification > Kapag naka-lock

ang device.

3

Pumili ng opsyon.

Mga opsyon sa pagpapakita ng notification sa screen ng lock

Ipakita ang lahat ng

nilalaman ng

notification

Kunin ang lahat ng notification sa screen ng lock. Kapag naka-on ang setting na ito,

tandaan na ang lahat ng nilalaman (kabilang ang nilalaman ng mga papasok na email

at chat) ay makikita sa iyong screen ng lock maliban kung italaga mo ang mga

nauugnay na app bilang

Magtago ng sensitibong content sa Mga notification sa

appmenu ng mga setting.

Itago ang sensitibong

nilalaman ng

notification

Dapat ay may naka-set up kang PIN, password o pattern bilang iyong screen lock

upang maging available ang setting na ito. Ang

Nakatago ang mga content ay

ipinapakita sa screen ng lock kapag dumarating ang mga sensitibong notification.

Halimbawa, makakakuha ka ng notification para sa isang papasok na email o chat,

ngunit hindi makikita ang nilalaman sa iyong screen ng lock.

Ganap na huwag

magpakita ng mga

notification

Hindi ka makakakuha ng anumang mga notification sa screen ng lock.

Pagtatakda ng antas ng pagpapaalam para sa isang app

Maaari kang magtakda ng iba't ibang gawi ng pagpapaalam para sa mga indibidwal na

application. Halimbawa, magagawa mong i-block lahat ng pagpapaalam ng email,

bigyang priyoridad ang mga pagpapaalam ng Facebook™ at gawing hindi nakikita ang

nilalaman ng mga pagpapaalam ng pagmemensahe sa lock screen.

30

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-set ang lebel ng pagpapaalam para sa isang app

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tunog at notification > Mga notification sa

app.

3

Piliin ang app kung saan mo gustong baguhin ang mga setting ng pagpapaalam.

4

I-drag pakanan ang nauugnay na slider.

Mga antas ng pagpapaalam at opsyon para sa mga partikular na

application

I-block lahat

Huwag na huwag magpapakita ng mga pagpapaalam para sa napiling app.

Ituring na priyoridad

Tanggapin lang ang mga pagpapaalam para sa napiling app kapag naka-set sa

Priyoridad ang Huwag istorbohin.

Payagan ang pagpi-

peek

Pahintulutan ang napiling app na bigyang-pansin ang mga partikular na

pagpapaalam sa pamamagitan ng sandaling pagpapakita sa mga ito sa

kasalukuyang screen.

Ilaw ng notification

Ipinapaalam sa iyo ng ilaw ng notification ang tungkol sa status ng baterya at ilan pang

ibang kaganapan. Halimbawa, ang ibig sabihin ng nagfa-flash na puting ilaw ay may

bagong mensahe o di nasagot na tawag. Pinapagana bilang default ang ilaw ng

notification ngunit maaaring i-disable nang manu-mano.

Kapag naka-disable ang ilaw ng notification, umiilaw lang ito kapag may babala sa katayuan

ng baterya, halimbawa, kapag ang antas ng baterya ay bumaba sa 15 porsyento.

Upang paganahin ang ilaw ng pagpapaalam

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tunog at notification.

3

I-drag pakanan ang slider sa tabi ng

Ilaw ng pag-abiso.