Sony Xperia E5 - Paggamit ng touchscreen

background image

Paggamit ng touchscreen

Pagtapik

Magbukas o pumili ng item.

Markahan o alisan ng marka ang isang checkbox o opsyon.

Magpasok ng teksto gamit ang on-screen keyboard.

Pag-touch at pagtagal

Maglipat ng item.

I-aktibo ang isang menu na partikular sa isang item.

I-aktibo ang mode sa pagpili, halimbawa, upang pumili ng maraming item mula sa isang

listahan.

21

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Pag-pinch at paghiwalay

Mag-zoom in o out sa mga web page, larawan at mapa, at kapag kumukuha ka ng mga

larawan o kumukuha ng mga video.

Pagsa-swipe

Mag-scroll pataas o pababa sa isang listahan.

Mag-scroll pakaliwa o pakanan, halimbawa, sa pagitan ng mga pane ng Home screen.

Mag-swipe pakaliwa o pakanan upang ipakita ang higit pang mga opsyon.

Pag-flick

Mag-scroll nang mabilis, halimbawa, sa isang listahan o sa isang web page. Mahihinto

mo ang pag-scroll na paggalaw sa pamamagitan ng pagtapik sa screen.