Sony Xperia E5 - Pagkuha ng screenshot

background image

Pagkuha ng screenshot

Maaari kang kumuha ng mga still na imahe ng anumang screen sa iyong device bilang

isang screenshot. Ang mga screenshot na kinukunan mo ay awtomatikong sine-save sa

Album.

Upang kumuha ng screenshot

1

Pindutin nang matagal ang power key hanggang sa lumabas ang isang window

ng prompt.

2

Tapikin ang .

Maaari ka ring kumuha ng screenshot sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa power

key at volume down key nang magkasabay. Sa sandaling nakunan na ang screenshot, maaari

mong bitawan ang mga key.

Para tingnan ang iyong screenshot

Ganap na i-drag pababa ang status bar, pagkatapos ay tapikin ang screenshot na

gusto mong tingnan.

Maaari mo ring tingnan ang iyong mga screenshot sa pamamagitan ng pagbukas sa

application na Album.