Sony Xperia E5 - Pagtiyak na napoprotektahan ang iyong device

background image

Pagtiyak na napoprotektahan ang iyong device

May ilang opsyong panseguridad sa iyong device, na lubos na inirerekomenda kung

sakaling mawala ito o manakaw.
Ang mga opsyong ito ay ang mga sumusunod:

Magtakda ng secure na lock ng screen sa iyong device gamit ang isang PIN, password,

o pattern upang mapigilan ang sinuman na ma-access o ma-reset ang iyong device.

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang