Sony Xperia E5 - Pag-restart, pag-reset at pagkumpuni

background image

Pag-restart, pag-reset at pagkumpuni

Maaari mong sapilitang simulan ulit o i-shut down ang iyong device kung huminto ito sa

pagtugon o hindi normal na nagsisimula ulit. Walang matatanggal na mga setting o

personal na data.
Mare-reset mo rin ang iyong device sa mga orihinal na factory setting nito. Kung minsan,

kinakailangan ang pagkilos na ito kapag hindi na gumagana nang maayos ang iyong

device, pero tandaan, kung may gusto kang panatilihing anumang mahalagang data,

dapat mo munang i-back up ang data na ito sa isang memory card o ibang external

memory. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang

Pagba-back up at pagbabalik

ng nilalaman

sa pahina ng 42.

Kung hindi mag-o-on ang iyong device o gusto mong i-reset ang software ng iyong

device, maaari mong gamitin ang Xperia™ Companion upang maayos ang iyong device.

Para sa higit pang impormasyon sa paggamit ng Xperia™ Companion, tingnan ang

Xperia™ Companion

sa pahinang 39.

Kung maraming user ang gumagamit sa device, maaaring kailanganin mong mag-log in bilang

may-ari, ang ibig sabihin, bilang pangunahing user, upang ma-reset ang iyong device sa mga

orihinal na factory setting nito.

Upang i-restart ang iyong device

Maaaring hindi magsimula ulit ang iyong device kung kaunti na lang ang baterya. Ikonekta ang

iyong device sa isang charger at subukang simulan ulit.

1

Pindutin nang matagal ang power key .

2

Sa menu na magbubukas, tapikin ang

I-restart. Awtomatikong magre-restart ng

device.

Upang puwersahing mag-restart o mag-shut down ang device

1

Pakipindot nang matagal ang power key at volume up key nang magkasabay

nang 10 segundo.

2

Magba-vibrate ang iyong device nang isang beses. Depende sa kung nais mong

puwersahing mag-restart o mag-shut down ang device, tumuloy ayon sa

sumusunod.

Kung nais mong puwersahing mag-restart ang device: Bitawan ang mga

button sa puntong ito. Magre-restart ang device.

Kung nais mong puwersahing mag-shut down ang device: Ituloy ang

pagpipindot sa mga button. Matapos ang ilan pang segundo, magba-vibrate

ang device nang tatlong beses at mao-off.

Upang magsagawa ng pag-reset sa factory data

Bago ka magsimula, siguraduhing i-back up ang anumang mahalagang data na naka-save sa

internal memory ng iyong device sa isang memory card o iba pang hindi internal memory.

Buburahin ng pag-reset sa factory data ang lahat ng data sa panloob na storage ng iyong

135

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

device, at hindi mo na muling maa-access ang mga file sa alinman sa iyong mga naka-encrypt

na SD card.

Upang maiwasang permanenteng mapinsala ang iyong device, huwag i-restart ang iyong

device habang may isinasagawang pag-reset.

1

Sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > I-backup at i-reset > I-reset sa factory

data.

3

Tapikin ang

I-reset ang telepono.

4

Kung kinakailangan, iguhit ang iyong pattern sa pag-unlock ng screen o ipasok

ang iyong password o PIN sa pag-unlock ng screen upang magpatuloy.

5

Upang kumpirmahin, tapikin ang

Burahin ang lahat.

Hindi babalik ang iyong device sa mas lumang bersyon ng software ng Android™ kapag

nagsagawa ka ng pag-reset sa factory data.

Kung makalimutan mo ang iyong password, PIN o pattern sa pag-unlock ng screen, maaari

mong gamitin ang feature sa pag-aayos ng device sa Xperia™ Companion upang burahin ang

layer ng seguridad. Kailangan mong ilagay ang mga detalye sa pag-log in sa iyong Google

account upang maisagawa ang operasyong ito. Sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa feature

sa pag-aayos, ini-install mong muli ang software para sa iyong device at maaari kang mawalan

ng ilang personal na data sa prosesong ito.

Upang ayusin ang software ng device gamit ang Xperia™ Companion

Bago magsagawa ng pag-aayos ng software, siguraduhing alam mo ang username at

password ng iyong Google™ account. Depende sa iyong mga setting na panseguridad,

maaaring kailanganin mong ipasok ang mga ito upang muling simulan ang device pagkatapos

ng pag-aayos ng software.

Kung ang iyong device ay mukhang nag-freeze, paulit-ulit na nagre-restart o hindi talaga

ito nao-on matapos mong i-update ang Xperia™ software o pagkatapos mong

magsagawa ng pagkumpuni ng software o pag-reset sa factory data, subukang

puwersahang i-shut down ang device, pagkatapos ay subukang i-on ito ulit. Kung

magpapatuloy pa rin ang problema, puwersahing i-shut down ang device, pagkatapos

ay magsagawa ng pagkumpuni ng software sa pamamagitan ng pagsunod sa mga

hakbang sa ibaba:

1

Tiyaking naka-install ang Xperia™ Companion sa iyong PC o Mac

®

.

2

Buksan ang software na Xperia™ Companion sa computer at i-click ang sa

pangunahing screen.

3

Sundin ang mga tagubilin na lalabas sa screen upang muling i-install ang software

at kumpletuhin ang pag-aayos.