Sony Xperia E5 - Tulong sa mga menu at application

background image

Tulong sa mga menu at application

Ang ilang application at mga setting ay may tulong na available sa menu ng mga opsyon

na karaniwang isinasaad ng sa mga tukoy na application.