Sony Xperia E5 - Sık kullanılanlar ve gruplar

background image

Sık kullanılanlar ve gruplar

Kayıtlar uygulamasından hızlıca erişebilmek için kayıtlarınızı sık kullanılanlar olarak

işaretleyebilirsiniz. Kayıtlarınızı gruplara atayabilir ve böylece kayıtlar uygulaması üzerinden

bir gruba daha hızlı erişebilirsiniz.

Bir kaydı sık kullanılan olarak işaretlemek veya işaretini kaldırmak için

1

Ana ekran, uygulamasından önce , ardından öğelerine hafifçe vurun.

2

Sık kullanılanlarınıza eklemek veya buradan kaldırmak istediğiniz kayda hafifçe

vurun.

3

seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Sık kullandığınız kayıtları görüntülemek için

1

Ana ekran konumunda şu seçeneğe dokunun: ve ardından öğesine

dokunun.

2

Favoriler öğesine dokunun.

79

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

background image

Bir gruba kayıt atamak için

1

Kayıtlar uygulamasında, bir gruba atamak istediğiniz kayda dokunun.

2

öğesine dokunun ve ardından

Gruplar öğesinin hemen altındaki çubuğa

dokunun.

3

Kaydı eklemek istediğiniz grupların onay kutularını işaretleyin.

4

KAYDET öğesine dokunun.